SV foreslår «en tredje vei» i betent karakterstrid for lærere

SV åpner for et kompromiss om de omstridte karakterkravene for å bli lærer: Beholde regjeringens 4-krav i matte, men også åpne for søkere med 4 i karaktersnitt.

SV har sammen med Sp og Ap lenge kjempet mot mattekravet på lærerutdanningene, som regjeringen innførte høsten 2016. Nå foreslår partiet en mellomløsning:

Beholde regjeringens krav om minst karakteren 4 i matematikk, men i tillegg la søkere med et karaktersnitt på minst 4 komme inn, selv om de bare skulle ha karakteren 3 i matte. I dag må søkere ha 4 i matte og et snitt på minst 3,5.

– Med dette forslaget har vi beveget oss politisk, og vi hadde håpet på at regjeringspartiene ville være interessert i å komme oss i møte, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås til NTB.

Tirsdag ble imidlertid forslaget stemt ned av regjeringspartiene i utdanningskomiteen på Stortinget.

– Det er veldig skuffende, særlig siden forslaget er basert på faglige råd, sier Fagerås.


Ville gitt 600 flere lærerstudenter

Forslaget ble først ble lansert av Universitets- og høgskolerådet under en høring på Stortinget før jul.

– Vi er bekymret for lærermangelen og har vært opptatt av å finne ulike tilnærminger som kan gi større opptak til lærerutdanningene, men uten å redusere kvaliteten på søkerne, sier Svenning Bjørke, leder for Universitets- og høgskolerådet for lærerutdanning til NTB.

Bjørke sier forslaget vil gitt nærmere 600 flere kvalifiserte søkere i fjor.

Høyres utdanningspolitiske talsperson på Stortinget, Turid Kristiansen, sier regjeringspartiene stemte ned forslaget fordi de mener det vil innebære å gå tilbake på et viktig kvalitetshevende tiltak for norske lærere og skolen.

– SV er stort sett mot all kvalitetsheving i skolen, mener Kristiansen.


Forskning: Mattekarakteren ikke viktigst

Kristiansen sier det er viktig å beholde 4-kravet i matematikk, fordi lærerutdanningene lenge har hatt en utfordring med at mange studenter stryker i matematikk og ikke gjennomfører studiet.

En studie fra Norges Handelshøyskole (NHH) fra i fjor viser imidlertid at mattekarakteren ikke har noen spesiell betydning for hvordan man gjør det på lærerstudiet sammenlignet med karakterbakgrunn i andre fag.

– Jeg hadde forventet at Høyre ville være villig til å lytte til faglige råd og føre en ansvarlig og kunnskapsbasert politikk, sier Fagerås.

Turid Kristiansen sier hun ikke kjenner til den spesifikke studien, men sier Høyre er svært opptatt av å hente inn mye kunnskap når partiet utformer sin skolepolitikk.


Lærermangel

Karakterforslaget var en del av en pakke på 13 forslag fra SV for en nasjonal satsing for å få flere lærere i skolen. Alle ble stemt ned av flertallet i komiteen tirsdag. Fagerås sier hun er svært bekymret for lærermangelen i norsk skole.

– Andelen som underviser i grunnskolen uten godkjent lærerutdannelse, har økt med 40 prosent siden den borgerlige regjeringen overtok i 2013. Elevene blir taperne når regjeringen turer fram med feilslått symbolpolitikk, mener Fagerås.

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge vil mangle nærmere 3.500 lærerårsverk i 2020.

Kristiansen sier regjeringen også er bekymret for lærermangelen, men sier den har satt inn en rekke tiltak for å øke rekrutteringen.

- Men svaret er ikke å senke kvaliteten, slik SV alltid tar til orde for. Innføringen av en femårig master og økte karakterkrav er nettopp tiltak som gjør at lærerutdanningen tiltrekker seg flere viktige søkere, sier hun.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS