Dropper karakter i orden og oppførsel i nytt forsøk

Utdanningsdirektoratet etterlyser skoleeiere og friskoler som vil være med prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

«God», «nokså god» og «lite god». Det er de karakteren som deles ut i orden og oppførsel i dag. Karakteren settes ut fra hvor godt elevene har fulgt skolens ordensreglement.

Men vurderingsformen er omdiskutert. Og nå skal man teste alternative vurderingsformer.

– Vi ønsker med dette forsøket å utforske andre måter å vurdere elever i orden og oppførsel på, enn ved å gi elevene karakter, skriver Utdanningsdirektoratet (Udir) på sine hjemmesider og nevner at elevsamtaler kan være et alternativ.

Bakgrunnen for forsøket er fagfornyelsen. Der legges det vekt på dybdelæring, kritisk tenkning, arbeid med de tverrfaglige temaene og elevmedvirkning. Ifølge Udir bør et vurderingssystem i orden og oppførsel bygge opp under dette.

– Et karaktersystem som kun gir mulighet for å gå ned i karakter er ikke i tråd med intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling, og å lære å lære.

Les også: – Det er meningsløst å gi karakterer i orden og adferd

Vellykket prosjekt i Rogaland

Det er også gjort forsøk med karakterfri vurdering i orden og oppførsel tidligere. I fem år har Rogaland hatt et prøveprosjekt hvor karakterer i orden og oppførsel ble fjernet i videregående skole. Hovedkonklusjonen deres var at de hadde stor tro på å erstatte karakterer og anmerkning med veiledning.

– Relasjonen til lærerne har blitt målbart bedre. Det at lærerne ikke straffer med nedsatt karakter, men engasjerer seg i elevenes ve og vel, utgjør en stor forskjell, sa rektor Eiliv Fougner Janssen er ved Bergeland videregående skole i Stavanger til Utdanningsnytt tilbake i 2019.

Men da fylket søkte Udir om å forlenge prosjektet i 2019, fikk de avslag.

Powered by Labrador CMS