Når en elev kommer for sent vil læreren i stedet for å bare sette en anmerkning, heller snakke med eleven og finne ut hvorfor han eller hun kom for sent, sier rektor ved Bergeland videregående skole, Eiliv Fougner Janssen.

Droppet karakterer i orden og oppførsel:
– Vi har stor tro på å erstatte anmerkninger med veiledning

Bergeland videregående i Stavanger droppet karakter i orden og oppførsel i i fem år. – Det at lærerne ikke straffer med nedsatt karakter, men engasjerer seg i elevenes ve og vel, utgjør en stor forskjell, sier rektoren.

Publisert Sist oppdatert

Eiliv Fougner Janssen er rektor ved Bergeland videregående skole i Stavanger. Skolen var den første som startet med prøveprosjektet hvor videregående skoler i Rogaland droppet karakterer i orden og oppførsel. Rogalands Avis har tidligere intervjuet rektoren da det ble klart at prøveprosjektet ikke videreføres.

– Hovedkonklusjonen er at vi har stor tro på å erstatte anmerkninger med veiledning. Elevene våre oppfører seg ikke signifikant forskjellig fra andre elever, så vi kan ikke si at vi har endret adferden til elevene vesentlig, sier han, og legger til:

– Men relasjonen til lærerne har blitt målbart bedre. Det at lærerne ikke straffer med nedsatt karakter, men engasjerer seg i elevenes ve og vel, utgjør en stor forskjell, sier Janssen.

- Alene i Vest-Europa

- Mange lærere er presset på tid i hverdagen. Det må ta mer tid å drive med veiledning av elever i stedet for å skrive en anmerkning?

– Jeg vil si at det heller krever en annen tankegang. De ansatte må være veldig bevisst hvordan de oppfører seg i møte med elevene. Vi skal lære elevene orden og oppførsel, men det koster ikke skolen mer i ressurser eller penger til økt veiledning av elevene, sier han.

Typisk eksempel: komme for sent

Han sier et typisk eksempel er en elev som kommer for sent og forstyrrer undervisningen. Han sier at i stedet for å bare sette en anmerkning, vil læreren da heller snakke med eleven og finne ut hvorfor han eller hun kom for sent.

– Elever har ulik bakgrunn hjemmefra. Noen elever har veldig forståelige grunner til at de kom for sent, for eksempel at de må hjelpe til hjemme og passe søsken. Mens enkelte andre elever kan ha mindre gode grunner til at de kom for sent. Men det handler om å snakke med eleven om hvilke konsekvenser det får at han eller hun kommer for sent. Hvilke konsekvenser får det for egen læring, og hvilke konsekvenser får det for gruppen. Du forstyrrer jo faktisk hele klassen, sier han.

– Det er ikke fare for at lærerne blir mer sosialarbeidere enn faglærere?

– Vi driver med opplæring, og så er det andre instanser rundt læreren som skal ta seg av det sosiale. Vi har blant annet flere sosialrådgivere på skolen som gjør en strålende jobb, sier rektor Janssen.

Håper på annet utfall

Han skulle ønske at utfallet ble et annet enn at prøveprosjektet ble avsluttet.

– Det er trolig av god grunn at ingen andre land i Vest-Europa har slike karakterer, hevder han. Videre påpeker han at det er noe urimelig ved at nedsatt karakter i orden eller oppførsel ikke kan forbedres i ettertid, tilsvarende karakterer i fag.

I denne saken kan du lese hva Udir mener: Vil ikke gi karakter for orden og oppførsel .

Powered by Labrador CMS