Utdanningskonferanse: Intensiverer arbeidet for barns rett til utdanning

Denne uken er fagforeningsmedlemmer i utdanningssektoren i Europa samlet til konferanse i Serbia. Mer offentlig finansiert utdanning og bedre utdanningsmuligheter for flyktninger er blant temaene.

Publisert

Til sammen 250 delegater fra fagforeningene innen utdanningssektoren er 5. til 8. desember samlet til internasjonal konferanse i Beograd i Serbia. Delegatene kommer fra 48 europeiske land. Arrangør er Den europeiske faglige komité for utdanning (ETUCE). Kongressen er hvert fjerde år.

Den europeiske faglige komité for utdanning (ETUCE) er blant annet med på å forsvare lærernes interesser overfor EU-kommisjonen. ETUCE ble etablert i 1977.

ETUCE består av nasjonale fagforeninger der medlemmene jobber i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring, samt høyere utdanning og forskning.

ETUCE representerer nå 131 lærerorganisasjoner fra 48 land, med til sammen 11 millioner medlemmer over hele Europa. ETUCE arrangerer en kongress hvert fjerde år. I år er den i Serbia.

I november 2010 ble en ny europeisk struktur vedtatt. Det medførte at ETUCE ble en integrert del av lærersammenslutningen Education International, EI.

ETUCE er også med i fagforeningsnettverket European Trade Union Confederation (ETUC).

 

Dette er noen av målsetningene til ETUCE:

  • Å fremme og implementere målene til Education International (EI) i den europeiske regionen
  • Gi råd til Eis hovedstyre om politikk og aktiviteter som EI skal gjennomføre i Europa, blant annet forberedelse av saker som skal behandles av andre internasjonale organer som OECD og UNESCO
  • Å fremme utviklingen av sterke uavhengige og demokratiske fagforeninger innen utdanningssektoren i hele den europeiske regionen
  • Å utvikle og vedlikeholde positive relasjoner til organisasjoner i Europa som har lignende mål og målsettinger
  • Fremme politikk overfor Europarådet som angår utdanning og fagforeninger
  • Fremme utdanningspolitiske saker overfor EU og EFTA

Stig Lund fra Danmarks lærerforening (DLF) forteller at de tar opp noen felles temaer som gjelder alle land, som økt press på privatisering av utdanning og behovet for offentlig finansiert utdanning for alle barn i alle land.

– Men utdanningssektoren i Norden er selvsagt svært forskjellig fra den i Ukraina eller Hviterussland. Derfor setter vi opp noen regionale komiteer og bidrar til å etablere ulike nettverk, slik at de landene som har mest til felles kan gå i dybden på de utfordringene de har, sier Lund til Utdanning.

 

Barnehage er ett av seks gruppetemaer

Mandag 5. desember var det arbeidsgruppemøter i konferansesenteret SAVA. Arbeidsgruppene fikk seks temaer de skulle debattere; barnehage, høyere utdanning, flyktningkrisen, sosial dialog, likestilling og videreutdanning av pedagogisk personale.

Lund ledet arbeidsgruppen som tok opp barnehagesaker.

– Mange av de temaene vi tar opp her er globale. Derfor samarbeider ETUCE tett med Education International. Vi er nå i gang med å planlegge en konferanse i Afrika til neste år. Her er problemene størst. Samtidig er det nyttig å diskutere seg gjennom temaene på europeisk nivå først, sier Lund.

Fra Norge deltar Hege Valås og Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlemmer i Utdanningsforbundet. Nestleder Terje Skyvulstad, Norges representant i ETUCE-komiteen, måtte melde forfall. Med fra sekretariatet i Utdanningsforbundet er sekretariatssjef Lars Erik Wærstad, samt seniorrådgiverne Ingrid Convery, Harald Skulberg, Martin Minken og Kathrine Blyverket.

 

Powered by Labrador CMS