Unesco deler ut priser for bærekraftig utvikling

Blant årets vinnere er en britisk studentorganisasjon som i ti år har hatt grønn påvirkning som satsingsområde.

Unesco deler for andre gang ut priser til prosjekter som på ulikt vis bidrar til utdanning for bærekraftig utvikling. 

Studentorganisasjonen National Union of Students UK (NUS-UK) sitt program Green Impact, som best kan oversettes med grønn påvirkning, er ifølge Unescos hjemmeside et flaggskip i NUS-UKs virksomhet.

Gjennom Green Impact læres studenter opp til å bli mentorer som skal inspirere organisasjoner og arbeidsplasser til å bli grønnere samtidig som de reduserer kostnader. I skrivende stund er snaut 2000 Green Impact-team i arbeid. De er engasjert i lokale studentforeninger, på universiteter og høgskoler og på øvrige arbeidsplasser.

 

Startet i det små

I starten handlet det om små, praktiske tilrettelegginger som å bruke resirkulert papir og fairtrademerket te og kaffe. Men etter ti års virksomhet har det vokst, uttaler Jamie Agombar fra NUS-UK til Unescos hjemmeside.

– Mye av virksomheten skjer nå andre steder enn på campus. Vi har brannvesen og sykehus som melder seg på, og vi vil ta det enda lenger. NUS er i stor grad en britisk organisasjon, og Storbritannia kan noen ganger være en navlebeskuende nasjon. Så nå ønsker vi å dele ideen vår med studentorganisasjoner andre steder i verden, sier Agombar. Han tror noe av årsaken til suksessen er at aktiviteten er ledet av studentene selv. De blir ofte involvert gjennom egne studier, for eksempel har medisinstudenter jobbet med sitt lokale sykehus, og de motiveres av den direkte kontakten med personene de er mentor for.

 

50.000 dollar

Prispengene fra Unesco, 50.000 amerikanske dollar til hver av vinnerne, er et kjærkomment tilskudd i Green Impacts videre arbeid. De to andre vinnerne, som begge får like mye penger, er Centre for community regeneration and development i Kamerun og Okayama ESD Project i Japan. Prisene deles ut av Unescos generaldirektør Irina Bokova 11. oktober.

Utmerkelsen, som har tittelen The Unesco-Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD), hedrer framstående prosjekter av enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner innen utdanning for bærekraftig utvikling. Den ble opprettet av japanske myndigheter i 2014, og består altså av tre årlige priser på 50.000 amerikanske dollar.

Powered by Labrador CMS