Foss videregående skole på Grünerløkka i Oslo.
Foss videregående skole på Grünerløkka i Oslo.

Inntak til videregående:
Over fem i snitt ved seks Oslo-skoler

Førsteinntaket til videregående skoler i Oslo er klart. Ved seks skoler er gjennomsnittskarakteren for elevene som er tildelt plass på over fem.

Publisert Sist oppdatert

I år er det Foss videregående som troner øverst, med høyest gjennomsnittlig inntakssum på 53,8 poeng. Oslo katedralskole ligger like under, med 53,5 poeng.

Totalt er det seks av Oslo-skolene som etter førsteinntaket har et snitt på over fem. Det er tilsammen 23 videregående skoler i hovedstaden.

Ved syv av dem har elevene som er tildelt plass ved studiespesialisering et snitt på fem eller høyere. De syv skolene er Elvebakken, Nydalen, Foss, Ullern, Oslo Katedralskole, Edvard Munch og Valle Hovin. Elevene på studiespesialisering ved Elvebakken videregående topper lista med et snitt på 55,8 poeng.

Det viser at også i år er det skolene i sentrum og i Oslo vest som har de høyeste snittene.

Ved tre skoler i Oslo øst kommer derimot alle som søker studiespesialisering, inn.

Se inntakssummene ved førsteinntaket her.

Uavklart om ny inntaksmodell

De siste årene har det vært stor debatt omkring inntaksordningene i Oslo-skolen. Byråd for oppvekst og kunnskap i hovedstaden, Inga Marte Thorkildsen, har ønsket å endre inntakssystemet, men det har vist seg at det er vanskelig å finne en modell som ivaretar alle hensyn.

I mars la et kommunalt ekspertutvalg, ledet av Berit Lødding, frem sin rapport. Utvalget besto av 14 medlemmer som har gjennomgått norsk og internasjonal forskning på inntak.

Med unntak av ett medlem, går utvalget inn for at en ny karakterbasert modell utvikles.

Utvalget fikk simulert fem modeller, men ingen av dem ble foretrukket av utvalget.

I stedet gikk utvalget inn for videre utredning av to andre modeller, en variant av karakterbasert inntak og en progresjonsmodell foreslått av Stoltenbergutvalget.

Ni av fjorten medlemmer gikk inn for en modifisert karaktermodell. Åtte av fjorten medlemmer gikk inn for videre utredning av den såkalte progresjonsmodellen.

Ut på høring

Før byrådet går videre med utformingen av en ny modell, skal Lødding-utvalgets rapport på høring med frist 1. september. I forrige uke sendte byrådsavdelingen ut seks spørsmål om ny inntaksordning på høring.

Byrådet ønsker ikke å anbefale en modell før høringsrunden er gjennomført.

Det vil heller ikke Utdanningsforbundet i Oslo. Men de er klare på at en ny inntaksordning må innføres.

– Tiden er overmoden for å justere på dagens inntaksmodell til de videregående skolene Oslo. Bakgrunnen er den økte segregeringen vi har sett over tid, sa Rune Lang, kontaktperson for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Oslo, til Utdanningsnytt forrige uke.

Lenge var det også usikkert om Oslo i det hele tatt kunne innføre en ny inntaksordning, ettersom regjeringen kom med forslag om å innføre karakterbasert inntak i hele landet.

Motforestillingene var imidlertid så sterke at forslaget ble nedstemt i stortinget 24. april i år. Det betyr at både Oslo kommune og regjeringen nå utreder nye modeller.

Pandemi-økning

Fellesinntaket til de videregående skolene i Oslo omfatter i år 18.284 plasser. I første inntaksrunde er 17.846 søkere tildelt plass.

Det er i år 393 søkere fra Oslo som ennå ikke har fått tildelt skoleplass, og som tilhører gruppen ungdom med rett til videregående opplæring, mot 250 i fjor.

Den største økningen er på Vg 2 studiespesialisering og ifølge Utdanningsetaten skyldes det korona-pandemien, ved at langt færre elever tar Vg2 i utlandet som utvekslingselev kommende skoleår.

Alle ungdommer med opplæringsrett vil få tilbud før skolestart. Den andre inntaksrunden vil være cirka 10. august.

Medieproduksjon populært

Tallene fra Utdanningsetaten i Oslo, som ble offentliggjort torsdag, viser at samlet sett er 66 flere søkere til de studieforberedende utdanningsprogrammene enn i fjor. Vg1 idrettsfag har 88 flere søkere enn i fjor. Vg1 kunst, design og arkitektur har 18 flere søkere enn i fjor Vg1 medier og kommunikasjon har en tilbakegang på 25 søkere.

Når det gjelder yrkesfag er det totalt 29 flere søkere. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, et nytt utdanningsprogram, er populært. Programmet, som avløser det tidligere medieproduksjon, har 294 søkere, det er 224 flere enn til Vg 1 medieproduksjon i fjor.

69 søkere er tatt inn på Vg1 håndverk, design og produktutvikling, som tilbyr 3-årige opplæringsløp med studiekompetanse for gull- og sølvsmedhåndverk, søm og tekstilhåndverk og trearbeid. Det er dobling fra i fjor.

Ved Vg1 elektrofag faller derimot antall søkere. Vg1 elektrofag tilbys etter to spesielle opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 elektrofag. Samlet sett har utdanningsprogrammet 378 søkere. Dette er 113 færre enn i fjor.

Powered by Labrador CMS