Thorkildsen er skuffet over at hun ikke får bruke statlige midler til sommerskole for elever i videregående.
Thorkildsen er skuffet over at hun ikke får bruke statlige midler til sommerskole for elever i videregående.

Skolebyråden fikk nei til sommerskole for elever i videregående

Yrkesfaglærer Yassine Arakia ved Bjørnholt videregående skole foreslo sommerskole for sine elever. Byråd Inga Marte Thorkildsen støttet forslaget, men de får avslag fra Utdanningsdirektoratet. Byråden lover nå kommunale penger.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Kunnskapsdepartementet ber Inga Marte Thorkildsen (SV) om å få disponere noen av midlene til sommerskole til yrkesfagelever i videregående skole.

Men i svaret hun fikk fra Utdanningsdirektoratet denne uken, står det at mottakerne av tilskudd til sommerskoletilbud skal benytte tilskuddet til elever i grunnskolen.

«Tilskuddet kan derfor ikke benyttes til å etablere tilbud til elever i videregående skole,» heter det. Utdanningsdirektoratet har avklart avslaget med Kunnskapsdepartementet.

Yassine Arakia, som i tillegg til å være yrkesfaglærer, også er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo, tok opp forslaget om sommerskole for yrkesfagelever i videregående skole, først med sin bystyregruppe. Deretter tok han det opp i Oslo bystyre. Der fikk han også full tilslutning til forslaget fra SVs skolebyråd.

På Bjørnholt videregående skole stilte lærerne opp med et sommerskoletilbud til sine yrkesfagelever i fjor sommer. Det samme hadde Arakia håpet å få til i sommer.

Les også: Skolebyråden støtter Oslo Høyres forslag om sommerskole for yrkesfagelever.

Mener avslaget er et feilskjær

Til Utdanningsnytt uttalte Arakia i april 2021: – Da skolen stengte på grunn av koronapandemien, betydde det at våre elever på elektrofag generelt, og særlig på Vg3, ikke fikk et godt nok grunnlag til å gå opp til fagprøve.

Stengte skolelokaler og skoleverksteder gjorde det spesielt vanskelig for yrkesfagelever å få god nok praksisopplæring, sa han.

Avslaget fra Utdanningsdirektoratet skuffer Inga Marte Thorkildsen, som er byråd for oppvekst og kunnskap. Hun ba Oslo Høyre ta opp saken med sitt moderparti i regjeringen. Thorkildsen pekte blant annet på at Oslo både er kommune og fylke.

– Jeg mener det er et stort feilskjær av regjeringen at de sier blankt nei til at Oslo kan bruke de statlige midlene til sommeraktiviteter for yrkesfagelever. Jeg var helt enig med Oslo Høyre som ønsket et forsterket tilbud til disse elevene i sommer. Vi burde nå stå sammen til elevenes beste, sier Thorkildsen og legger til:

– Jeg er særlig bekymret for mange av elevene på videregående som har vært lenge på rødt eller med full digital hjemmeskole. Regjeringen kan heller ikke være særlig godt informert om hvordan sommerskolen i Oslo er organisert. Vi har jo allerede tilbud til videregående-elever også, i motsetning til andre kommuner. Igjen kommer Oslo dårlig ut og det beklager jeg veldig, sier hun.

Lover at kommunen stiller opp

– Hva vil du gjøre nå?

– Jeg lover at Oslo likevel skal sørge for å finne penger, slik at de eldste elevene også får et sommertilbud. I dag, 5. mai, har vi åpnet påmelding til aktiviteter for elever både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, sier hun.

Thorkildsen synes det er bra at noen av lærerne som underviser på de yrkesfaglige programmene i videregående opplæring i Oslo har sett at enkelte av deres elever, særlig de som går Vg3 i skole, har mistet mye av sin praksis og yrkesteori i løpet av pandemitiden. Dette fikk Oslo Høyre til å foreslå sommerskole for disse elevene.

– Her er jeg helt enig med Høyre. Så derfor skal vi få det til likevel, sier Thorkildsen.

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap mottok 29. mars et brev fra Utdanningsdirektoratet om at Oslo kommune ville få tildelt 54 millioner kroner i statlige midler til sommerskole for 2021.

Selv om formålet med sommerskolen først og fremst er at elever i grunnskolen skal få delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie, har Oslo også et tilbud til elever i videregående.

- Sommerskolen i Oslo er et omfattende prosjekt. Det rekrutteres årlig nær 1000 ansatte, og i 2019 hadde sommerskolen om lag 21.000 deltakere, sier byråden.

Oslo kommune har gjennomført kommunal sommerskole helt siden 2006, med unntak av 2020. Da førte pandemien til at det var nødvendig å erstatte den tradisjonelle sommerskolen med et mindre antall lokale sommerskoletilbud.

Uklarhet rundt årets sommerskole

I brevet Thorkildsen sendte om finansiering av sommerskole for elever i grunnskolen og i videregående, ber hun om en avklaring av blant annet smittevernreglene.

I svaret fra Utdanningsdirektoratet heter det at sommerskoen må følge de kommunale smittevernreglene. Det gjør planleggingen særdeles krevende, påpeker Thorkildsen.

– Uforutsigbarheten i smittesituasjonen gjør det vanskelig å vite antall deltakere det kan legges opp til per kurs. I år planlegges det for gjennomføring av sommerskole på rundt 50 ulike kurssteder. Men det vil bli færre elever per kurssted, mye utetid og aktiviteter i adskilte kohorter med sterkt på fokus på smittevern, sier Thorkildsen.

Hun ber også om en avklaring når det gjelder mulig omdisponering av midler. Hun skriver:

«Dersom Oslo kommune ikke vil være i stand til å benytte hele tildelingen til tilbud i sommerferien, ber vi derfor om mulighet til å omdisponere deler av midlene til tilbud i helger, høst- og juleferie.»

Thorkildsen lover at byrådet skal gjøre det de kan for et best mulig tilbud:

– Oslo skal få maksimalt ut av de midlene vi har til rådighet slik at dette kan bli en fantastisk aktivitetssommer for barn og unge. Nå skal både vi sentralt, Utdanningsetaten, bydelene og frivilligheten samarbeide for engasjerende tilbud.

Powered by Labrador CMS