La elever på Vg3 som har gått glipp av praksis på grunn av pandemien få sommerskole, foreslår Oslo Høyre.
La elever på Vg3 som har gått glipp av praksis på grunn av pandemien få sommerskole, foreslår Oslo Høyre.

Skolebyråden støtter Oslo Høyres forslag om sommerskole for yrkesfagelever

Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner til sommerskole, 54 millioner går til Oslo. Høyre vil at noen av pengene kan brukes til å gi ekstra opplæring til yrkesfagelever på Vg3 – og får støtte hos skolebyråden.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken fortalte Utdanningsnytt om Oslo Høyres forslag om sommreskole for yrkesfagelever. Yassine Arakia, yrkesfaglærer og bystyrerepresentant for Høyre tok opp saken med byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hennes respons var: – Det forslaget synes jeg er så godt at jeg skulle nesten ønske at vi hadde lansert det selv.

Til Utdanningsnytt skriver Thorkildsen i en epost:

– Jeg er helt enig med Oslo Høyre i at yrkesfagelevene også bør få et sommertilbud. Det er positivt at skoler signaliserer at de vil legge til rette for opplæring slik at elevene øker sjansen til å klare fagprøven eller til å få læreplass.

Men hun legger til at slik kriteriene for det statlige tilskuddet til sommertilbud er utformet nå, kan disse pengene bare brukes til tilbud i grunnskolen.

– Vi vil ta initiativ for at føringene fra staten kan bli endret og jeg håper det åpnes opp for mer fleksibilitet. Jeg forventer at Høyre i Oslo er med å påvirke egen regjering slik at det blir mulig, skriver Thorkildsen.

Testet ut sommeropplæring

Det var da sommerskolen ble avlyst i fjor, at Bjørnholt videregående skole testet ut et opplegg med ekstra sommeropplæring for yrkesfagelever på Vg3 i elektrofag.

For nedstengte skoler våren 2020, med elever og lærere i karantene og isolasjon, førte til at mange elever mistet noe av opplæringen de skulle hatt. Da bestemte Bjørnholt videregående skole i Oslo seg for å tilby yrkesfagelever på Vg3 ekstra opplæring i sommerferien.

Yrkesfaglærer og bystyrerepresentant Yassine Arakia (H) vil ha sommerskoletilbud til elever på Vg3.
Yrkesfaglærer og bystyrerepresentant Yassine Arakia (H) vil ha sommerskoletilbud til elever på Vg3.

– Da skolen stengte på grunn av koronapandemien, betydde det at noen av våre elever på elektrofag generelt, og særlig på Vg3, ikke fikk et godt nok grunnlag til å gå opp til fagprøve. Stengte skolelokaler og skoleverksteder gjorde det spesielt vanskelig for yrkesfagelevene å få god nok praksisopplæring, sier Yassine Arakia.

I tillegg til å være yrkesfaglærer, er han også medlem av Byutviklingsutvalget i Oslo for Høyre. Nå håper Arakia at byrådet og Utdanningsetaten vil prioritere og bevilge noen av pengene for årets sommerskole til å gi et tilsvarende tilbud til elever på Vg3 sommeren 2021.

Les også: Tybring-Gjedde ber Oslo bruke sommerskole-støtte riktig

Motiverte elever

I år har regjeringen bevilget 500 millioner kroner til sommerskole for elever. Av disse midlene går 54 millioner kroner til skolene i Oslo. Påmeldingen skulle egentlig vært i gang. Men på grunn av smittesituasjonen, er påmeldingen utsatt.

Arakia sier de fleste av elevene som går på Vg3 på Bjørnholt videregående skole er veldig motiverte for å fullføre.

– Våre elever er veldig motiverte for å fullføre utdanningen sin. Det var derfor godt at noen av oss lærere bestemte oss for å stille opp og gi dem ekstra opplæring i fjor sommer. Sammen med ledelsen på Bjørnholt skole laget vi en plan for hvordan vi kunne gi elevene mulighet til å ta igjen noe av den teorien og særlig praksisopplæringen de hadde gått glipp av, og så fikk skolen innvilget økonomiske midler fra Oslo kommune til å gjennomføre opplegget, sier han.

– Hva skjedde med elevene etter at de hadde deltatt?

– Jeg har ikke full oversikt i hodet akkurat nå over hvor mange som har avlagt fagprøve, men jeg vet at to begynte på fagskole sist høst og at noen av elevene nå er i jobb eller leter etter jobb, sier han.

Arakia kjenner også til at Ettestad videregående skole i Oslo satte i gang et lignende tilbud for elever på Vg3. De er også interesserte i å arrangere et lignede tilbud i sommer.

– Dette mener jeg burde tilbys i alle fag og ved alle videregående skoler i Oslo som har yrkesfaglige tilbud på Vg3, og ikke bare i elektrofag. Det viktigste nå er at informasjonen kommer ut til skolene så tidlig som mulig. Det er byrådens og Utdanningsetatens ansvar, sier han.

På spørsmål til rektor på Kuben videregående skole i Oslo, Kjell Ove Hauge, om de kan tenke seg å arrangere sommerskole for elevene på Vg3, sier han:

– For elevene på Vg3 ser vi ikke noe behov for det, siden de begynner i november og må holde på minst til november. Men for elever på Vg2 derimot, har vi diskutert mulighetene for sommerskole eller sommerkurs for å øke mulighetene for å få læreplass, sier han.

Utsatt påmeldingsfrist

I Oslo kommune har planleggingen av sommerskolen vært i gang en stund. Påmeldingen skulle åpnet 15. april. Men på grunn av usikkerhet knyttet til gjenåpningen av Oslo, og hvor mange elever som kan samles på kurs i sommer, er søknadsfristen utsatt til 5. til 11. mai.

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle Oslos elever fra 1. trinn og opp til videregående opplæring.

Oslo kommune har i år redusert sommerskoletilbudet med 4.000 plasser, til 17.000. Det bekymrer Høyre, som mener kommunen burde gått motsatt vei etter ett år med koronatiltak i skolen.

– Byrådet kutter 9,8 millioner kroner i sommerskolen for 2021. Men heldigvis tar regjeringen ansvar for elevene og gir 54 millioner kroner ekstra til sommerskolen i Oslo. De pengene mener vi bør brukes til å gi et tilbud til elever som har gått glipp av viktig undervisning, sier Mehmet Kaan Inan.

Gjør sommerskole for yrkesfagelever til et permanent tilbud, foreslår Mehmet Kaan Inan. Foto: Oslo Høyre
Gjør sommerskole for yrkesfagelever til et permanent tilbud, foreslår Mehmet Kaan Inan. Foto: Oslo Høyre

Inan er Høyres utdanningspolitiske talsperson i Oslo og medlem i kultur- og utdanningsutvalget.

– Yrkesfagelever som har tatt læretiden sin på skolen i løpet av pandemien har ikke fått god nok praktisk opplæring. Skolene har vært stengt og mange har i perioder ikke fått bruke skoleverkstedet sitt. Mange av disse elevene skal ta fagprøve etter sommeren og de bør få et tilbud på sommerskolen for å ta igjen den tapte undervisningen, sier han.

– Høyre ønsker at man satser på sommerskole for yrkesfagelever. Nå har vi fått penger fra regjeringen, så nå håper vi, og forventer vi, at dette kommer opp raskt. Dette kan til og med bli et permanent tilbud, sier Inan.

På spørsmål til Byrådsavdelingen om mulighetene for å bevilge penger til sommerskole for yrkesfagelever på Vg3, får vi til svar at det nå pågår vurderinger og avklaringer og at de vil kunne komme tilbake med mer konkrete svar om kort tid.

Powered by Labrador CMS