FHI: Det er uaktuelt å vaksinere russen

FHI heller kaldt vann i årene på årets russekull som ser fram til å feire i mai. – Kanskje russen heller kan feste i sommer, er forslaget fra Preben Aavitsland i FHI.

Publisert Sist oppdatert

Indre Østfold kommune ba tidligere i april Statsforvalteren om lov til å vaksinere avgangselever i videregående skoler for å stanse smitte. Forespørselen ble sendt videre til Folkehelseinstituttet (FHI), som har svart kommunen.

Kommunen har altså ikke anledning til å vaksinere russen eller andre ungdommer i den fasen vi er i nå, er konklusjonen fra FHI.

– Er dere skuffet over signalene fra FHI?

– Vi forholder oss naturligvis til FHI sitt svar og har stor forståelse for de dilemmaer som oppstår knyttet til ulike hensyn, sier kommunaldirektør helse, Kenneth Andre Johannessen, til Utdanningsnytt.

I brevet til kommunen skriver FHI videre:

«Vi skulle gjerne vaksinert russen, samt den øvrige befolkningen, så fort det lot seg gjøre. Dessverre faller ikke ungdom inn under de prioriteringskriteriene som folkehelseinstituttet vaksinerer etter per dags dato, og det er regjeringen som har vedtatt kriteriene.»

Det ser med andre ord ikke akkurat lyst ut for russen, verken i Indre Østfold eller resten av landet, når det gjelder å få avviklet en ordinær russefeiring i mai.

– Akkurat nå vaksinerer de fleste kommunene personer i alderen 65-74 år og rundt 50.000 personer med særlig alvorlige sykdommer. De har betydelig risiko for alvorlig forløp dersom de blir smittet. De må vente enda lenger dersom landets russ eller videregående skole-elever skal gå foran i køen. Ungdom har selv veldig lav risiko for alvorlig forløp, sier Preben Aavitsland, overlege i områdeledelsen for Smittevern, miljø og helse, i Folkehelseinstituttet, til Utdanningsnytt.

– Neppe vanlig russefeiring

FHI ser at aldersgruppa 13-19 år har flest påviste koronasmittede.

– Vi er redd for at flere skal bli smittet og smitte videre til foreldre og søsken. Det gjelder særlig i kommuner som allerede har en del smittede. Russen må følge med på lokale råd og regler før de starter noen arrangementer og festing. Dersom det først er en smittet person til stede, er smittefaren størst innendørs og trange rom, og særlig når det er synging eller skriking, sier han.

Aavitsland sier at det neppe blir noen vanlig russefeiring, iallfall ikke i kommuner som har en del smitte.

– Russen må følge råd og regler i sin kommune, blant annet om avstand og arrangementer. De bør også begrense antall andre personer de har nærkontakt med. Sannsynligvis blir det mindre festing, men da blir det desto mer tid til eksamenslesing. Vi håper det skal være lite korona i sommer, så kanskje russen skal ha det morsomt sammen da, heller, sier Aavitsland.

Kommunaldirektøren i Indre Østfold kommune registrerer at FHI nå, slik de begrunnet deres forslag med, vurderer å endre tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 slik at man hurtigere kan vaksinere større deler av befolkningen med dose 1 – og oppnå høy grad av immunitet allerede etter dose 1.

– Og at det likeledes er en pågående nasjonal debatt om å fremskynde vaksineringen av de yngste voksne for å redusere smittespredningen. Slik sett erfarer vi at viktige elementer i vårt utspill nå er blitt nasjonal debatt og underlegges grundige vurderinger fra sentrale myndigheter, sier kommunaldirektøren.

Les denne: Russetreffet i Kongeparken avlyst for andre år på rad

Powered by Labrador CMS