Yrkesfaglærere må utdanne elevene på yrkesfag, skriver Hege Haugerud og Ingvild Gleditsh. Her underviser yrkesfaglærer Roger Lyngås førstetrinnselever på bygg- og anleggsteknikk ved Verdal videregående skole. Foto: Utdanning
Yrkesfaglærere må utdanne elevene på yrkesfag, skriver Hege Haugerud og Ingvild Gleditsh. Her underviser yrkesfaglærer Roger Lyngås førstetrinnselever på bygg- og anleggsteknikk ved Verdal videregående skole. Foto: Utdanning

«Vi trenger fagarbeidere – la oss yrkesfaglærere få utdanne dem»

Endelig har det blitt satt i gang et omfattende arbeid for å styrke yrkesfagene. Endelig, vil vi si - vi som representerer fundamentet i samfunnet.

Det er vi som ordner med det elektriske anlegget, reparerer huset, åpner opp kloakken eller tar vare på barnet ditt. Det er også vi som tar vare på moren din, den dagen hun ikke klarer seg selv. Du og jeg er avhengige av oss!

Yrket vi representerer er yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag. Vi utdanner grunnmuren i samfunnet, og våre yrkesgrupper trengs for å ivareta det velferdssamfunnet vi alle er en del av. Vi er fagarbeideren som har tatt lærerutdanning fordi vi er stolte av faget vårt.

Regjeringens yrkesfagløfte høster frukter. Flere fylker kan melde om økning i antall søkere på yrkesfaglige studieretninger, det gjelder også helse- og oppvekstfag, heldigvis! Det viser at satsingen som er i gang, fungerer. Vi håper derfor at sittende regjering ikke bare snakker om videre satsing, men at de også leverer. De må benytte enhver anledning til å framsnakke fagarbeideren.

I mai skal vi levere våre bacheloroppgaver, og i juni kan vi med hevet hode kalle oss yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag. I tre år har vi da studert ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og tatt en utdanning som er skreddersydd for fremtidens elever. Da er vi spesialisert til å videreformidle fagkunnskap, yrkesstolthet og nærhet til yrkene elevene skal inn i. I klassen vår er det 19 fantastiske lærerspirer som alle brenner for en utdanning for fremtiden. Felles for oss alle er ikke samme fagbrev eller autorisasjon, men at vi har formell kompetanse i en av de yrkesfaglige studieretningene. Klassen vår representerer et mangfold av fagbrev, autorisasjoner og interesser.

Mange av oss har begynt å søke lærerjobber. Det har blitt vår streben, frustrasjon og hemsko. Utdanningen vår er åpenbart ikke kjent i videregående skole, for skolene søker f.eks. etter sykepleiere med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). I et fåtall av utlysningene står det at yrkesfaglærer er en ønsket kvalifikasjon. Dette frustrerer oss! Tilsynelatende vet ingen der ute om oss og hvilke kvalifikasjoner vi har etter tre år på høgskolen. Det kan vel ikke være slik at   rektorene ikke anerkjenner fagkompetansen vi har? Vi har tross alt, i tillegg til å være fagarbeidere, de samme pedagogiske studiepoeng enhver lærer må ha. Vi har også ekstra dybde- og breddekunnskap om vårt eget primæryrke, og de andre yrkene innenfor helse- og oppvekstfag.

For oss som straks er uteksaminerte yrkesfaglærere er det en selvfølge at det er vi som er de best kvalifiserte til å utdanne innenfor helsefagene. Det er læreren med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, portør, hudpleier, apotektekniker, ambulansearbeider eller ortopeditekniker. Vi kjenner yrket og fagets verdi, stolthet og styrke. Vi er også de beste til å veilede elevene til hvordan de får fagbrev eller autorisasjon, fordi vi har jobbet i yrket og kjenner til arbeidsoppgavene.

Når det nå fokuseres ekstra på at yrkesutdanningene skal være praksisnære og at skolene skal samarbeide tett med de ulike arbeidsstedene, trenger de vår kunnskap og vårt nettverk. Vi er tidligere fagarbeidere som bygger bro mellom skole og arbeidsplass. Vi har kontaktnettet. Det er vi som skaper relevans i opplæringen, ikke bare i programfagene, men i samarbeid med fellesfaglæreren. Vi er ikke generelle i vår tilnærming til eget fag, vi er profesjonelle og finslipte.

Høgskolen i Oslo og Akershus har selv yrkesfaglærerutdanningen som en av sine satsingsområder fremover. Vår rektor, Curt Rice, arbeider tett med ledelsen ved institutt for yrkesfaglærerutdanningen med tiltak for å styrke utdanningen vår. Da er vi vel gull verdt? Like viktig er det at vår utdanning ikke bare blir kjent, men også anerkjent ved de ulike utdanningsinstitusjonene rundt i landet.

Dette er et hjertesukk fra fremtidens yrkesfaglærere! Hør på oss, se oss, anerkjenn vår fagkunnskap som velferdsstaten er avhengige av.

– Du vil vel ha kvalifisert hjelp av en fagarbeider den dagen du trenger det?

 

Merknad fra forfatterne: Yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag utdanner lærere til å undervise i videregående skole innenfor fagene: ambulansearbeider, apotektekniker, barne- og ungdomsarbeider, fotterapeut, helsefagarbeider, helsesekretær, hudpleier, tannhelsesekretær, ortopeditekniker og portør. 

 

  • Hege B. Haugerud og Ingvild B. Gleditsch er studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag.

 

Powered by Labrador CMS