Regjeringen innfører krav til lærlinger i alle statlige virksomheter

Departementene har nå 18 lærlinger, men kunnskapsministeren er utålmodig. Derfor krever regjeringen nå at alle statlige virksomheter skal ta inn minst én lærling.

Publisert

I midten av mai la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fram strategien for å øke antall læreplasser i staten.

Gjennom samfunnskontrakten har det vært satset på å skaffe flere lærlinger både i privat og offentlig sektor de siste årene. Målet har vært en økning på 20 prosent innen utgangen av 2015. Røe Isaksen har allerede innsett at det målet blir vanskelig å nå. Derfor lanseres denne strategien i statlig sektor.

Ved siste telling sto 8000 elever uten læreplass.

- Staten har vært en sinke. Derfor kommer vi nå til å kreve at hver statlige etat tar inn minst en lærling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Utdanning.

 

Trenger flere fagarbeidere i staten

Sammen med Jan Tore Sanner besøkte han noen av lærlingene i NAV i Oslo i midten av mai.

- Vil det også være jobber til lærlingene når de har fullført fagbrevet?

- Staten har behov for flere dyktige fagarbeidere, sier Sanner til Utdanning.

- Vi mener statlige etater bør ha større ambisjoner om å drive opplæringsvirksomhet enn i dag. Klarer vi å rekruttere flere fagarbeidere, vil det i neste omgang bli enklere å øke tallet på lærlinger, sier Sanner.

- Nå har vi i mange år sagt at privat næringsliv og kommunene må ta inn flere lærlinger, da må staten også ta ansvar, sier Røe Isaksen. 

I departementene er det nå 18 lærlinger fordelt på 13 departementer.

- I 2013 var det 5, i 2014 var det 8 og i år blir det 18. Så det går framover, sier Sanner.

 

Kan bli 400 nye læreplasser

Nå skal det også stilles krav til alle underliggende etater om å ta inn minst en lærling, noe som betyr at det kan bli opprettet mellom 350 og 400 nye læreplasser på nasjonalt nivå.

- En av utfordringene i statlig sektor har vært at mange av virksomhetene ikke har tatt inn lærlinger før.  Dessuten har det ikke vært stilt krav til statlige virksomheter om å ta inn lærlinger, sier Isaksen.

- Vi trenger også å få på plass en veiledningsordning for dem som skal bli instruktører, sier Sanner.

Fagskolen Oslo Akershus vil tilby kurs til instruktørene.

 

51 lærekontrakter i Ok-stat

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i samarbeid opprettet et eget kontor som arbeider aktivt med å skaffe læreplasser i statlig sektor «Ok-stat».

- Til sammen har vi nå tegnet 51 lærekontrakter, forteller prosjektleder Tor-Åge Brekkvassmo.

Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK-stat) jobber for å skaffe læreplasser i statlige virksomheter i Oslo og Akershus, som departementer og direktorater. Til nå har læreplassene vært i kontor- og administrasjonsfaget og IKT-servicefaget. I tillegg har OK-stat fått godkjenning for å ta inn lærlinger i sikkerhetsfaget fra 2016.

- OK-stat vil få en viktig rolle når regjeringen nå kommer til å kreve at alle statlige virksomheter skal ta inn minst en lærling. Ok-stat lyser nå ut en ekstra stilling til prosjektet med søknadsfrist i juni, forteller Brekkvassmo.