Anders Jacobsen etterlyser et tilbud til elever på yrkesfag som vil satse på idretten sin. Foto: Tor Atle Kleven/Wikimedia commons
Anders Jacobsen etterlyser et tilbud til elever på yrkesfag som vil satse på idretten sin. Foto: Tor Atle Kleven/Wikimedia commons

Toppidretts-rektorer støtter forslag om idrettslinje på yrkesfag

Eks-skihopper Anders Jacobsen vil ha idrettslinje for yrkesfaglige elever. Han får støtte fra kunnskapsministeren og to «toppidrettsrektorer».

Publisert

Tidligere skihopper Anders Jacobsen etterlyser et tilbud til elever på yrkesfag som vil satse på idretten sin.

– Jeg skulle ønske det fantes en idrettslinje for dem som vil gå videre som tømrere, rørleggere, elektrikere eller andre praktiske yrker. Jeg kan ikke begripe hvorfor det ikke finnes et slikt tilbud allerede, sier Jacobsen til tidsskriftet Byggeindustrien, ifølge avisen Ringerikes blad.

Jacobsen får støtte fra rektor Bjørg Kvannli ved Meråker videregående skole (VGS) i Nord-Trøndelag. Skolen har blant annet skigymnas, og har fostret en rekke av landets mest kjente skiløpere.

– Jeg er veldig positiv til å få inn idrettsfag i kombinasjon med yrkesfaglige utdanninger. Jeg tror ikke nødvendigvis at alle elever som ønsker å satse på idretten sin nødvendigvis ønsker å gå studieforberedende linjer, sier Kvannli til Utdanning.

Hun har vært i Lahti i Finland for å følge med på verdensmesterskapet i ski, der flere av skolens tidligere elever har tatt medaljer for Norge under mesterskapet.

 

– Kan være bra for frafallet

Hun tror også en slik kombinasjon kan være positivt for frafallet, som særlig er høyt på yrkesfag.

– Jeg tror det kan slå positivt ut for enkelte elever. Det å tilpasse skolen mer til elevens behov er noe man bør vurdere å gjøre, sier hun.

Kvannli mener det bør gjøres en tilpasning i læreplanen for å det til.

Idretten og arbeiderbevegelsen har jo tradisjonelt vært nært knyttet sammen, og mange av de beste skiløperne på 50- 60- og 70-tallet var skogsarbeidere. Ville vi sett flere skiløpere og andre idrettsutøvere som var f.eks. snekkere og tømrere om de kunne kombinert utdanningen med idrettsfag?

– Det tror jeg. Jeg har jobbet med yrkesfag tidligere, og jeg så nok en del gutter og jenter på yrkesfag som var gode i fotball og andre idretter, som sikkert ville likt å ha mulighet til et utvidet idrettstilbud i skoletiden, sier Kvannli.

 

Utfordringer med læreplan

På Levanger VGS i Nord-Trøndelag kan elever på studiespesialisering i tillegg til de vanlige undervisningene kombinere med fem timer idrettsfag i kombinasjonen studiespesialisering/toppidrett.

Skolen har også ulike yrkesfaglige linjer og andre studieforberedende programmer som medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur.

Rektor Knut Bergdal tror det blir vanskelig å få inn idrettsfag innenfor dagens rammer på yrkesfag.

– Elever på yrkesfag har allerede 35 timer undervisning i uken, så jeg ser ikke helt hvordan man skal få inn idrettsfag slik læreplanen er i dag, sier Bergdal til Utdanning.

 

30 vs. 35 timer i uken

Han peker på at elever på studieforberedende linjer har 30 timer i uken, mens elever på idrettslinjer generelt har 35 timer undervisning i uken.

– Prinsipielt kunne elever på yrkesfag gått over dagens timeantall, og fått til organisert trening etter skoletid. Men det er også et pedagogisk element ved de idrettsfaglige timene, og elevene skal også vurderes av en lærer i for eksempel aktivitetslære, så dette kan bli en utfordring, sier Bergdal.

Han sier at yrkesfaglige elever får i prinsippet i dag ikke godkjent idrettsfagstimene som et programfag.

– Det er dumt at det eneste alternativet for elever som vil satse på idrett, er å gå studieforberedende linjer. Du kan jo ha en stor interesse for elektrofag og være i interessert i idrett, men da må du organisere idrettssatsingen utenfor skoletiden, sier Bergdal.

 

Positiv kunnskapsminister

Kunnskapsminister Torbjørn Røe er også positiv til Anders Jacobsens utspill.

– Det er en spennende tanke. Den nye friskoleloven åpner for det vi kaller for profilskoler, det er skoler som skiller seg fra det som er vanlig i den offentlige skolen. Loven er i utgangspunktet ikke til hinder for en slik skole som Jacobsen ser for seg. Hvis det kommer en søknad om å starte en slik type skole, vil vi selvfølgelig vurdere den, sier han til Byggeindustrien.

 

Finnes enkelte linjer allerede

Det finnes i dag enkelte yrkesfaglige skoler som tilbyr eller skal tilby toppidrett. Det skriver «Yrkesfag» på Facebook, som er en side som ble etablert av Prosjekt for fag- og yrkesopplæringen i Oslo (PROFF). Yrkesfag er nå drevet av et uformelt samarbeid mellom Kuben yrkesarena, Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo Akershus og BNL Oslo, og ønsker mer positiv publisitet rundt yrkesfag.

Yrkesfag skrev dette innlegget på søndag på Facebook i etterkant av Ringerikes blads sak om Anders Jacobsens utspill:

«Det finnes en del YF-skoler som tilbyr toppidrett: Stavanger Oilers og Jåttå vgs har et samarbeid innen byggfag, Grong videregående skole tilbyr toppidrett valgfag innen YF (ikke elektrofag), Steinkjer Videregående Skole tilbyr toppidrett for bygg- og anleggsteknikk (BA), helse- og oppvekstfag (HO) og teknikk og industriell produksjon (TP). I Oslo tilbyr Kuben videregående skole toppidrett i samarbeid med Vålerenga Hockey, primært innen elektrofag.

Felles for disse tilbudene er at timer tas fra programfagene (hovedsak YFF), samt at timeplanen legger til rette for trening på dagtid».

Rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben vgs sier til Utdanningsnytt.no at skolen fikk en henvendelse fra Vålerenga hockey.

– De sa at noen av spillerne som skulle søke elektrofag på videregående gjerne ville kombinere satsing på hockey i tillegg. Vi vil derfor legge til rette for at disse spillerne kan gjøre det, sier Hauge.

 

Innenfor dagens regelverk

Hauge sier det skjer innenfor dagens regelverk, ved at skolen benytter den såkalte tiprosentregelen. Forsøksordningen for primært elever i elektrofag starter til høsten.

– Det vil si at vi i praksis kutter om lag 10 prosent av timene i yrkesfaglig fordypning, og gir elvene rundt fem timer i uken de kan bruke på idretten, sier Hauge.

Han sier skolen har fått enkelte negative tilbakemeldinger fra bransjen og bedrifter.

– Det er nok enkelte som mener disse elevene vil få for lite yrkesutøvelse gjennom utdanningen, men dette er en risiko som elevene er villige til å ta når de satser på idretten, sier Hauge.

Han er helt enig med skihopper Anders Jacobsen, og tror det er mange elever som vil gå yrkesfag og kombinere det med idrett.

 

Powered by Labrador CMS