– Når flere blir avhengige av jobb og økonomisk hjelp fra familie for å kunne studere, utfordrer dette prinsippet om lik rett til utdanning, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning. Arkivfoto: Utdanning
– Når flere blir avhengige av jobb og økonomisk hjelp fra familie for å kunne studere, utfordrer dette prinsippet om lik rett til utdanning, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning. Arkivfoto: Utdanning

– Mangel på studentboliger kan gjøre at noen ikke har råd til å studere

Høye leiepriser på det private markedet gjør at mange studenter må jobbe ved siden av studiene.

Artikkelen er oppdatert 28. juni kl 14.00 med kommentar fra Høyre. Red.

 

Nær 10.000 studenter står på venteliste for å få en studentbolig i landet fem største studiebyer. Noen av dem vil få et tilbud før studiene starter i høst, men de fleste av dem som er på venteliste må ut på det private boligmarkedet.

– Vi vet at høye boutgifter tvinger mange studenter til å jobbe mye ved siden av studiene, og vi satser offensivt på å bygge 3000 nye studentboliger i vårt alternative statsbudsjett for 2018. Dessverre stemte regjeringspartiene ned forslaget vårt, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning.

 

Lang venteliste i Oslo

I Oslo og Trondheim er ventelistene lengst, og bare i hovedstaden er det flere enn 5000 studenter som venter på studentbolig. De som ikke får bolig her, må ut på et dyrt leiemarked eller kjøpe seg bolig.

– Flere studentboliger i regi av studentsamskipnadene et sentralt virkemiddel for å styrke studentøkonomien, sier Sandberg.

Hun er bekymret for dem som ikke får studentbolig.

– Når flere blir avhengige av jobb og økonomisk hjelp fra familie for å kunne studere, utfordrer dette prinsippet om lik rett til utdanning. Vi vil at alle skal kunne ta høyere utdanning, uavhengig av familiens økonomi. Da er det helt nødvendig med flere studentboliger, sier Sandberg.

 

– Arbeiderpartiet kunne tatt større ansvar 

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde er enig i at det er viktig for studenter å bo billig.

– Et godt og rimelig sted å bo er en forutsetning for å kunne studere. Behovet er stort, nettopp derfor bygger vi historisk mange studentboliger, sier Mathilde Tybring-Gjedde til Utdanning.

Hun mener Arbeiderpartiet kunne tatt større ansvar mens de satt i regjering.

– Hadde Arbeiderpartiet bygget flere boliger under den rødgrønne perioden hadde ikke etterslepet vært like stort som det er i dag, men Høyre er heldigvis godt i gang med å rydde opp og sikre at flere studenter får mulighet til å bo i en studentbolig, sier hun.