Aksjonerende professorer fikk tommelen ned

Professorene som aksjonerer mot innføring av ny ledelsesmodell i universitets- og høgskolesektoren overrakte 2600 underskrifter til KUF-komiteen i går. Men de får neppe viljen sin.

Publisert
Aksjonistene som 2. juni troppet opp i Stortingets foajé, hadde med seg 2600 underskrifter. Initiativtaker til underskriftsaksjonen er historieprofessor Knut Kjeldstadli ved Universitetet i Oslo. Underskriftene ble overrakt saksordfører for strukturmeldingen, Marianne Aasen (Ap).

– Det finnes gode argument for å beholde dagens ordning med valgt ledelse ved universiteter og høgskoler. Men det finnes også gode argumenter for å tilsette leder. Vi skal lytte til de argumentene dere har, men så blir det opp til Stortinget å bestemme hva utfallet blir til slutt, sa saksordfører Marianne Aasen (Ap) da hun møtte aksjonistene.

Selv om Marianne Aasen lovet å lytte, kom det klart fram at hun støtter regjeringens ønske om å innføre tilsatt rektor og ekstern styreleder på flest mulig institusjoner.

– Arbeiderpartiet går inn for at styret selv bestemmer om institusjonen skal ha valgt rektor som styreleder eller tilsatt rektor med ekstern styreleder, sa Aasen.


Arbeiderpartiet støtter regjeringen

Selv om Aasen er for valgfrihet, kom det klart fram at hun støtter regjeringens forslag om tilsatt rektor og ekstern styreleder. Det begrunnet hun med at universitets- og høgskoleledelsen i dag har langt mer komplekse oppgaver enn da universitetene ble opprettet for over 200 år siden.

– Universitetene har eksistert i mellom 600 og 700 år med valgt ledelse. I løpet av disse årene har universitetssektoren vært igjennom betydelige omstillinger, repliserte Jan Helge Solbakk, lege, teolog og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.
– Da kommer de nok til å overleve denne reformen også, sa Marianne Aasen.
Biologiprofessor Kristian Gundersen fra Universitetet i Oslo hevdet at argumentet om at det ikke er mulig å ha en rektor som også er styreleder, ikke holder:

– I verdens mest kapitalistiske land, USA, har de største selskapene arbeidene styreformenn. Det er tragisk at dere nå er i ferd med å innføre den største strukturendringen i universitets- og høgskolesektoren siden 1943 på helt feil grunnlag, sa han.

Motaksjon ga bare 70 underskrifter 

Marianne Aasen var imponert over at aksjonistene klarte å samle inn 2600 underskrifter på en uke. Samtidig la hun til: – Men de som er imot en endring pleier alltid å være flinkest til å mobilisere. Det kan godt tenkes at like mange er for forslaget.

Da fikk hun svar fra Marianne Andenæs ved Studentparlamentet ved UiO. Hun kunne fortelle at studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus satte i gang en motaksjon. Men de klarte bare å samle 70 underskrifter til støtte for regjeringens forslag. 

De 2600 underskriftene fra studenter og akademikere i hele landet ble overrakt i foajeen på Stortinget. I tillegg til saksordfører Marianne Aasen møtte også Norunn Benestad (H) og Tone Sønsterud (A) fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité opp.
Aasen stadfestet at valg av ledelsesmodell kan avgjøres med simpelt flertall.

Torsdag 11. juni skal strukturmeldingen, inkludert forslaget til ny ledelsesmodell for universiteter og høgskoler, behandles i Stortinget.
Powered by Labrador CMS