Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som hele Norges «Helsesista» på Snapchat. Foto: Helsesista

– Bruk helsesøster ved alvorlige hendelser på skolen

En voldtekt av en elev bør behandles som en krisesituasjon på skolen.

Publisert

– Bruk helsesøsters kompetanse, oppfordrer Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som hele Norges «Helsesista» på Snapchat.

 

– Hent inn den hjelpen som finnes i hjelpeapparatet. Vi mennesker er gode til ulike ting, og det å få inn flere med ulik kompetanse er en god måte å prøve å finne gode løsninger på, sier Engvik til Utdanning.

 

Traumatiske hendelser setter spor

Engvik har lest saken Utdanning har skrevet om Ina som ble voldtatt av en medelev på skolen. Ina valgte å slutte på skolen etter en tid fordi det ble for belastende å gå på samme skole som overgriperen.

– I slike saker er det utrolig viktig at den som har vært utsatt for et overgrep, blir ivaretatt. Hjernen til den som har vært utsatt for et overgrep, kan reagere på små ting, sånn som lyd eller lukt, det er helt naturlig. Dette er kunnskap den enkelte lærer kanskje ikke har. En må hele tiden følge med og stille åpne spørsmål om det er noe som kan gjøres annerledes. Selv om eleven hadde det fint i går, er det ikke sikkert at ting er greit i dag. Ting endrer seg, og det må en være lydhør for.

Skolen må ikke være redd for å rådføre seg med andre, om det er BUP, helsesøster eller en psykolog.

– Det å bli utsatt for et overgrep er en traumatisk hendelse og må behandles deretter, sier "Helsesista".

Helsesøstre har en plikt til å samarbeide med skolen, men skolene har ikke den samme plikten overfor helsesøster.

– Helsesøstre sitter på utrolig mye kompetanse som skolene må benytte seg av, sier Engvik.

Overgrep mellom jevnaldrende er økende, og minst 40 prosent av alle overgrep mot mindreårige blir begått av en jevnaldrende, viser tall fra Kripos.

– Det å bli utsatt for et overgrep er traumatisk, uansett om overgriperen er jevnaldrende eller eldre. Men en må også spørre seg hvorfor denne personen begår overgrep, det bør vekke bekymring, sier Engvik.

 

Telefonen gløder

Når «Helsesista» publiserer noe om overgrep eller snakker om tema som er beslektet med #metoo, får hun mange henvendelser.

– Jeg snakker om egne og andres grenser, respekt for seg selv og andre, seksuelle overgrep og voldtekt. Og for tiden er jeg inne i et stort samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening i kampanjen #jabetyrja, som handler om samtykke. 

– Telefonen min gløder når jeg tar opp temaet, så det er helt klart at elever opplever mye de ikke synes er bra på og utenfor skolen. Dette er temaer det er viktig at vi snakker om, helt fra barna går i barnehagen og igjennom hele skoleløpet, sier Engvik.

Før Engvik ble "Helsesista" på fulltid var hun helsesøster ved fire skoler. Som et tilbud til sine elever begynte hun å dele historier på Snapchat under navnet Helsesista.

 

Powered by Labrador CMS