Å åpne vinduet er den enkleste måten å begrense koronasmitte

Åpne vinduene! God lufting av klasserom kan nemlig bidra i kampen mot spredning av korona, slår en internasjonal rapport fast.

Publisert

Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttet har allerede pekt på viktigheten av å lufte godt, og at det kan bidra til å hindre spredning av covid-19. Nå kommer også det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet med en rapport som underbygger viktigheten av enkelt og greit åpne et vindu for å hindre smitte.

For så enkelt, og ikke minst billig, kan det gjøres.

I en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening som NRK omtaler i dag har 4 av 10 skoler for dårlig inneklima. Det er om lag 2600 skoler i Norge i dag – langt over 1000 av dem har for dårlig luft.

Rapporten konkluderer med at det er behov for en «ekstraordinær innsats for å sikre et tilstrekkelig tilstandsnivå på kommunale bygg».

Lancet-rapporten understøtter dette. Den omtaler gjenåpningen av skoler etter koronapandemien som en «en gang i en generasjons» mulighet til å gjøre noe skikkelig med ventilasjonen i skoler.

– Dessverre er det skoler som bruker millioner av kroner på tiltak som man ikke vet fungerer, eller ikke er testet. Det gjelder ioniserings-maskiner og ulike metoder for overflatebehandling, heter det i rapporten.

Hjelper ikke alene

Vanlig standard på dagens ventilasjon er ikke slik at den fjerner smitte på noen måte, den sørger stort sett for et minimumskrav av innendørs luftkvalitet med fokus på temperatur, avfallsstoffer fra mennesker og andre, kjente kjemiske forbindelser. Lancet-rapporten peker med andre ord på at de fleste bygninger ikke er designet eller drevet på en måte som sørger for fjerning av smittsomme luftveispartikler.

Dårlig luftkvalitet kan gi

  • økt tretthet og hodepine, dårlig trivsel, dårlig konsentrasjon og læreevne.
  • dårlig luftkvalitet kan gi økt smitterisiko.
  • luftveisirritasjon med heshet, hoste og evt forverrelse av astma.
  • Parfymeintoleranse hos disponerte.
  • Diffuse plager som kan tilskrives diverse lukter i miljøet.
  • Konsentrasjon- og læringsvansker.

Kilde: Helsedirektoratet

Å lufte klasserom ved å åpne vinduene og slippe inn ren luft, er nevnt som et av hovedpunktene i rapporten for å begrense eller unngå smitte av covid-19, men også andre virus som spres gjennom luften.

– I den grad det er mulig, bør skolene maksimere tilførselen av luft utenfra, og minimere eller fjerne resirkulering av ufiltrert luft, under en pandemi, står det i rapporten.

Mens det å åpne et vindu er helt gratis, er det kostnader knyttet til utbedring av ventilasjonsanlegg. Lancet-rapporten har beregnet at det å forbedre anleggene i en skole vil koste 0,1 % av hva det koster å drive en offentlig skole. Tallet er for ordens skyld beregnet for amerikanske skolebygg.

Også WHO peker på dårlig inneklima som en synder i spredningen av sykdommer. Tiden personer tilbringer sammen er også vesentlig: jo lenger tid, jo større sjanse for smitte. Å sørge for god ventilasjon kan bidra til å hindre smitte innendørs, er det tydelige rådet fra WHO.

Les denne: Advarer mot kutt i vedlikeholdsbudsjettene ved skolene

Lufting er ikke et tiltak som alene hjelper; man må også sørge for avstand, renhold og å nyse eller hoste i albuen.

– Å erstatte dårlig inneluft med sunn og frisk uteluft, er vesentlig for å hindre viruset fra å spre seg. Å fornye luften er det viktigste, sier Maria Neira i organisasjonen, ifølge WHOs nettsider.

15 minutter

Å lufte hver hele eller halve time, er rådet i en artikkel på videnskap.dk. Klasserom og barnehager er gode eksempler på rom der tettheten til mennesker kan være høy uten nødvendigvis å ha ventilasjonsanlegg, skriver nettstedet ifølge udf.no.

Også Folkehelseinstituttet kommer med råd om god ventilasjon.

Fokus bør være på å øke ventilasjonen i dårlig ventilerte rom. Å forbedre ventilasjonen i allerede godt ventilerte rom vil ha begrenset effekt og kan også potensielt innvirke negativt på smitterisiko ved at man øker graden av luftstrømmer i rom.

Når man ankommer rommet kan lufting via åpne vinduer eller dører i 15 min ha god effekt i rom som mangler ventilasjon.

Powered by Labrador CMS