Statsråden vil ikke ha ny SFO-evaluering

Høyre nevner ikke SFO med ett ord i partiets handlingsprogram. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ingen planer om en ny nasjonal evaluering av SFO.

– Vi ser at vi har store behov i skolen og barnehagen og kommer til å konsentrere oss om det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: SFO-tilbudet er ikke evaluert på 13 år.

– Hvorfor ønsker ikke regjeringen å innføre en bemanningsnorm i SFO?

– Det er opp til den enkelte kommune å sørge for forsvarlig bemanning. Hvis det kommer klager på tilbudet, vil det bli foretatt tilsyn og kommunene må rette seg etter de pålegg som blir gitt. Vi mener dagens regelverk er tilfredsstillende, sier Isaksen.

– Hvorfor mener regjeringen det ikke er nødvendig med krav til fagkompetanse?

– SFO er et fritidstilbud. Vi ønsker ikke å gjøre det til en halvveis-skole. Det er fint med de kommunene som tar ansvar og tilbyr mer. Vi kommer ikke til å legge nasjonale føringer, verken på kompetansekrav eller bemanning, men SFO må selvfølgelig drives innenfor forsvarlige rammer, sier Isaksen.

– Hvorfor er det ingen rammeplan for SFO, slik som i skole og barnehage?

– Barnehage er et pedagogisk tilbud, slik som skole. SFO er et frivillig tilbud til barn som trenger tilsyn utenom skoletiden. Vi mener dagens ordning er god nok, og at det viktigste løftet må være i selve skolen.

Her kan du lese hva alle partiene svarer om deres SFO-politikk.

– Mange familier har ikke råd til SFO. Kan det være aktuelt å innføre makspris?

– Nei, det kommer ikke til å bli aktuelt, men det er verdt å merke seg at mange kommuner har moderasjonsordninger og søskenrabatt. Det er bra, sier Isaksen.

Her kan du sjekke din kommunes SFO-bemanning: Fritt fram for lokale SFO-regler.

Powered by Labrador CMS