– Fjerner på feil grunnlag

Dan Olweus mener Utdanningsdirektoratet baserer sin anbefaling til departementet på en NIFU-undersøkelse som han mener har en rekke problemer.

– Undersøkelsen fra NIFU gir ikke grunnlag for noen som helst konklusjoner om hva som virker og ikke virker. Den innbefatter brukbare data på kun ett tidspunkt og kan ikke trekke konklusjoner om at den ene eller andre metoden virker eller ikke virker, sier Olweus til Utdanning.

Les: Vil fjerne støtten til antimobbe-programmer

– Dette innrømmer forskerne selv i rapporten men når de kommer til konklusjoner og anbefalinger er alt dette glemt. Vi sier ikke dette for å bortforklare dårlige resultater. Det er faktisk slik at Olweus-programmet er det eneste programmet i NIFU-undersøkelsen som kommer ut med klart positive resultater. Men siden det er så mange metodiske problem med denne forskningen kan man heller ikke stole på dette funnet, sier han.

Olweus henviser til flere store internasjonale undersøkelser som er særlig lagd for effektevaluering. Han framholder særlig en fersk studie av alle antimobbeprogrammer i verden utført av meget kvalifiserte forskere fra Cambridge University.  Der inngår Olweus-programmet med 6 store studier med mer enn 30000 elever og flere hundre skoler som dokumenterer en nedgang i nivået av mobbing med 30-50 prosent etter 8 måneders arbeid med programmet.

– Denne viktige informasjonen er av en helt annen kvalitet enn NIFU-rapporten og viser altså på meget gode resultater. Dette blir underslått i Utdanningsdirektoratets skriv, sier han, og fortsetter:

– Direktoratet ser ut å tro at dersom man legger ut en veileder eller generelle anvisninger så er det nok for skolene. Men vi vet at skolene plukker litt her og litt der. Noen skoler kan nok jobbe noenlunde bra ut fra dette, men mange lager kun en form for handlingsplan som til slutt havner i en skuff, sier Olweus.

– Så du mener at pengene som er bevilget har gitt resultater?

– Ja, definitivt. Dette begynte jo med Kristin Clemet og Bondevik I-regjeringen, og fram til 2005 var det en klar nedgang i mobbing på 30 – 40 prosent som følge av programarbeidet. I den senere tid har det ikke vært tilstrekkelig press på skolene. Her finnes et betydelig forbedringspotensial siden det i dag kun er ca 35 prosent av norske grunnskoler som bruker eller har brukt ett av de to anbefalte antimobbe-porgammene, Zero og Olweus-programmet.

Han ønsker seg en bedre tilsynsordning for skolene for å få dem til å arbeide systematisk, langsiktig og forskningsbasert, sier Olweus.

– Det er på den måten det kan bli resultater, sier Dan Olweus.

Fakta om saken:

  • Utdanningsdirektoratet foreslår overfor Kunnskapsdepartementet å stoppe pengestøtten til antimobbe-programmer. De siste ti årene er det bevilget 48 millioner kroner i støtte til denne type programmer i skolen.
  • Direktoratet mener at både programmer og kampanjer har en begrenset betydning for varige endringer av læringsmiljøet i skolen.
  • De viser også til forskning som konkluderer med at et godt læringsmiljø reduserer omfanget av mobbing.
  • Direktoratet viser til Nifu-rapporten ”Hvis noen forteller om mobbing” og sier at denne finner andre forklaringer med lite mobbing enn bruk av ett eller flere av de mange antimobbe-programmene som brukes i norsk skole.
  • Utdanningsdirektoratet mener at sentrale utdanningsmyndigheter ikke bør gi direkte støtte til drift, forskning eller gi annen form for godkjenning eller anbefaling til spesielle antimobbe-programmer.