Forhåpentlig lytter Anundsen og politivesenet til elevmassen og ekspertene innen rusfeltet som advarer mot uvarslede narkotikasøk med hund på norske skoler, skriver forfatteren av dette innlegget. Arkivfoto: Utdanning
Forhåpentlig lytter Anundsen og politivesenet til elevmassen og ekspertene innen rusfeltet som advarer mot uvarslede narkotikasøk med hund på norske skoler, skriver forfatteren av dette innlegget. Arkivfoto: Utdanning

Narkotikarazziaer på norske skoler er hensiktsløse og ulovlige

Ingen statistikk eller forskning viser at systematiske narkotikarazziaer på norske skoler senker unges bruk av ulovlige rusmidler. Tvert imot.

Justisminister Anders Anundsen varslet i juni at Justisdepartementet i samarbeid med politiet ønsker å videreføre ordningen med narkotikasøk i norske skoler med narkotikahunder. Aksjonene kalles på lekmannsspråk for narkorazziaer. I 2013 satte Elevorganisasjonen foten ned for en systematisk diskriminering av norske elever ved å varsle et søksmål mot Justisdepartementet, og razziaene opphørte. Anundsens forslag om å gjeninnføre razziaene er ikke bare historieløst og symptombehandlende. Det er ulovlig.

Dette er spalten Rett på sak fra Utdanning nr. 12/2016

Alle norske borgere er uskyldige til det motsatte er bevist. Prinsippet er en juridisk bærebjelke som ikke kan unntas i spesielle tilfeller. Likevel forsøker Anundsen med narkotikarazziaene å unnta norske elever fra lovens beskyttelse. Ved å gjennomføre uanmeldte narkotikarazziaer på skoler uten skjellig grunn til mistanke, mistenkeliggjør politiet og staten en hel samfunnsgruppe fordi de er skoleelever.

Retten til personvern og beskyttelse av det personlige rom er hjemlet i menneskerettighetene. Det har også Anundsen erkjent, og han sa til TV2 at han vil finne en måte å gjennomføre razziaer på ved norske skoler som ikke bryter menneskerettighetene. Hvordan? Å forbryte seg mot elevers personvern strider alltid mot menneskerettighetene.

I stedet for å jakte på elever som allerede er i rusfella, må justisministeren og politiet forebygge bruk av narkotika tidlig i skoleløpet. At politiet påstår at narkotikarazziaer er forebyggende, er et ulogisk og usammenhengende argument. Hvordan kan et tiltak ment å stanse elever som bruker rusmidler, virke forebyggende?

Ingen statistikk eller forskning viser at systematiske narkotikarazziaer på norske skoler senker unges bruk av ulovlige rusmidler. Tvert imot vil razziaene dytte problemet ut av skolegården, langerne finner andre arenaer. Det eneste som kan senke bruk av narkotika blant norsk ungdom, er systematisk forebyggende arbeid.

I samarbeid med Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, utforsker Elevorganisasjonen nå hvordan forbedre forebyggende tiltak mot rus. Sammen med ungdomspartiene skal vi finne tverrpolitiske enigheter som kan forebygge og forkjempe. Det er kun med tidlig, intensiv og gjennomtenkt innsats vi kan stanse rus i skolen, ikke med hodeløse, tilfeldige, altfor sene tiltak.

Forhåpentlig lytter Anundsen og politivesenet til elevmassen og ekspertene innen rusfeltet som advarer mot uvarslede narkotikasøk med hund på norske skoler. Det er symptombehandlende, lite forebyggende, og ikke minst, lovstridig.

 

  • Sylvia Lind er leder i Elevorganisasjonen
Powered by Labrador CMS