Elevene i Akershus har flest grunnskolepoeng

Årets avgangselever i Finnmark har størst økning i karaktersnittet fra i fjor. Økningen er på 0,9 grunnskolepoeng. Elevene i Akershus har høyest snitt med 42,1 grunnskolepoeng.

Publisert

Det viser årets karakterstatistikk fra grunnskolen som Utdanningsdirektoratet har publisert.

Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn. Når vi beregner grunnskolepoeng, summerer vi alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.

 

Her finner du karakterstatistikken:

http://www.udir.no/karakterer-i-grunnskolen-20152016

 

I fjor var karaktersnittet i Finnmark på 39,2 grunnskolepoeng. De andre to fylkene som lå lavest var Telemark med 39,7 grunnskolepoeng og Østfold med 39,8 grunnskolepoeng. Alle de andre fylkene hadde et snitt på 40 og over.

 

I år ligger alle fylker på minimum 40 grunnskolepoeng i snitt, viser årets tall.

 

Sammenlignet med i fjor har karaktersnittet til elevene i Finnmark økt med 0,9 grunnskolepoeng. Karaktersnittet har økt fra 3,92 til 4,01. Det er særlig jentene i Finnmark som bidrar til økningen. For jentene er økningen på 1,5 grunnskolepoeng.

 

På landsbasis er det en økning på 0,4 grunnskolepoeng fra i fjor. Årsaken er at karaktersnittet i flere standpunkt- og eksamenskarakterer har økt svakt. Kun 2 grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng i 2015-16.

 

I fjor var avstanden mellom høyeste og laveste poengsum 2,6 grunnskolepoeng.

 

Akershus, Buskerud, Hordaland, Oslo og Sogn og Fjordane ligger øverst på statistikken. Disse fylkene har alle gjennomsnittlige grunnskolepoeng over landsgjennomsnittet.

Powered by Labrador CMS