Btyrådsleder Raymond Johansen (Ap), debattleder Eirik Løkke og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H)

Full strid om ny inntaksmodell i Osloskolen

Høyre og Arbeiderpartiet er enige om at segregeringen i Osloskolen er et problem. Men oppskriften for å motvirke utviklingen er de totalt uenige om.

Publisert Sist oppdatert

Tankesmien Civita arrangerte onsdag morgen en duell mellom sittende byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og utfordreren Eirik Lae Solberg fra Høyre. Dagen før hadde de to vært i en tilsvarende duell i NRKs valgsending. Skole var ett av tre hovedtemaer og inntaksordningen til videregående skole er et tema som klart skiller de to rivalene.

Raymond Johansen mener det er uansvarlig av Oslo kommune å ikke endre dagens karakterbaserte inntak til videregående skole i Oslo. Her har han blant annet støtte fra Utdanningsforbundet Oslo. Elevorganisasjonen er splittet i sitt syn på ny modell.

Elevene er kritiske både til det karakterbaserte inntaket som Høyre og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg kjemper for å beholde, men også til ny modell. De er enige med Høyre i at den nye modellen er vanskelig for elevene å forstå og skriver i et høringsinnspill at den må forklares.

Etter åtte år med utredninger og debatt er det ennå ikke presentert en modell alle kan enes om.

Men politikerne avgjør og det betyr at dersom de rødgrønne beholder makten er det stor sannsynlighet for at dagens inntaksmodell endres. 

Likevel kan Ap og SV bli tvunget til å forhandle om den foreslåtte blandingsmodellen. For MDG vil i likhet med elevene fortsette å utrede. Rødt mener den foreslåtte nye modellen ikke går langt nok.

– Har fått rene eliteskoler

På spørsmål fra programleder Eirik Løkke i Civita om å forklare blandingsmodellen, startet Johansen med bakgrunnen for at de ønsker et annet system: 

Raymond Johansen

 – Ordningen med karakterbasert inntak har ført til at vi gradvis har fått rene eliteskoler i Oslo, blant annet Elvebakken videregående skole, der det kreves et snitt på 5,6 for å komme inn på studieforberedende. Samtidig har vi noen videregående skoler der gjennomsnittskarakteren er 3. På skolene med lavest snitt er frafallet opp mot 50 prosent. Noen av elevene som slutter kan fanges opp senere, men en del skyves utenfor, sa han og la til: 

–  Vi ønsker en større blanding av elever samtidig som halvparten av elevene fortsatt skal tas inn på rent karakterbasert inntak. Resten skal tas inn fra fem ulike karakterintervaller. Vi mener at denne modellen totalt sett vil bedre læringsmiljøet for Oslos elever og at et slikt blandet læringsmiljø er viktig fordi en del av skolens oppgave er å forberede oss på hvordan livet er der ute.

Hevdet at resultatene synker

Eirik Lae Solberg på sin side, mener at de største utfordringene i Osloskolen ikke kan løses gjennom å endre inntakssystemet. Han pekte på utfordringene i barneskolen. Ifølge Lae Solberg er det stadig flere Oslo-elever som sliter med lesing og regning. Han viste til resultatene på nasjonale prøver.

– Alt for mange elever begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk til å klare å følge undervisningen og alt for mange faller fra i videregående skole, selv om det har vært en positiv utvikling de siste årene. Det må vi gjøre noe med. Da er ikke svaret å endre inntakssystem. Svaret er å sørge for at elevene faktisk lærer gjennom skoleløpet, sa Lae Solberg. 

Eirik Lae Solberg

Men han sa også at han mener det er et problem at noen skoler har lave søkertall.

– Mange av disse skolene er gode skoler, men man må sørge for å heve disse skolene gjennom å gi dem mer ressurser, la dem utvikle egne linjer og egne fagtilbud som er attraktive blant elevene. Det har vi klart før, blant annet ved Ullern videregående, Elvebakken og Kongshavn, sa han. 

Lae Solberg mener en ny inntaksmodell vil føre til at elever mister motivasjonen fordi de selv ikke kan påvirke hvilken skole de kommer inn på. 

– Med ny modell vil mange elever få drømmene sine knust fordi det ikke lønner seg å stå på for å komme inn på drømmeskolen. Med Raymond Johansens forslag kan de ikke påvirke sin situasjon, sa han og viste til at også Utdanningsetaten har advart mot den foreslåtte nye inntaksmodellen.

– Etaten kan ikke se at det finnes holdepunkter for at den fører til mindre segregering eller mer sosial utjevning enn dagens modell, sa Lae Solberg. 

På det svarte Johansen at han anser det for å være et politisk ansvar å velge inntaksmodell. 

– Vi har ikke et ekspertstyre i Oslo, men man velger Høyre eller Arbeiderpartiet, Eirik eller Raymond og så må vi bestemme modell. Denne er nøye utredet og på samme måte som med karakterbasert inntak, så vil det ta noen år før vi ser endringene. Og dette kommer til å gå riktig bra, mente byrådslederen som også bestrider Høyres beskrivelse av svekkede resultater i Osloskolen.

– Ser vi på resultatene i lesing og regning for elever på 5. til 8. trinn fra 2014 til 2022, så har de blitt bedre. Oslo skårer best på alle indikatorer. Osloskolen fungerer bra, sa Johansen. 

Powered by Labrador CMS