– Det er en utfordring at friskolene henger etter, sier Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre. Foto: Erik M. Sundt.
– Det er en utfordring at friskolene henger etter, sier Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre. Foto: Erik M. Sundt.

Flere ukvalifiserte i privatskolene: Regjeringen vil gi mer penger

Steffen Handal sier de private skolene må legge seg i selen for å øke andelen kvalifiserte lærere. Regjeringen mener noe av løsningen er å styrke økonomien til privatskolene.

Publisert

 

Utdanning har undersøkt bruken av ukvalifiserte lærere i undervisningen i private skoler. Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at bruken er over dobbelt så høy som i de offentlige skolene.

I offentlige skoler blir 4,2 prosent av undervisningen gjort av ukvalifiserte lærere. I private skoler er andelen 10,6 prosent.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier at elever i private skoler selvsagt har samme behov for kvalifiserte lærere som elevene i offentlige skoler.

– De private skolene må legge seg i selen for å øke andelen kvalifiserte lærere og på sikt sikre at alle elever får kvalifiserte lærere i alle timer, sier han.

Han vil ikke spekulere i årsaker til at tallene er som de er.

– Det kan være mange forklaringer, og vi vet rett og slett ikke hva årsakene er. Så det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier Handal.

 

Vil gi privatskolene mer penger

Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre skriver i en e-post at de jobber for å få ned andelen ukvalifiserte lærere både i offentlige og private skoler.

– Det er bra at andelen ukvalifiserte lærere i de private skolene har gått noe ned de siste to årene, men det er for høyt, skriver hun.

Friskolene peker på en del mulige årsaker, som at mange er i etableringsfasen, vanskeligheter med rekruttering og ekstra utdanningskrav knyttet til blant annet montessoripedagogikk. Hun sier dette er noe de vil se nærmere på.

– I regjeringserklæringen har vi slått fast at friskolene skal ha mulighet til å gi undervisning av samme kvalitet som den offentlige skolen. Derfor skal vi blant annet øke kapitaltilskuddet til friskolene, slik at de får styrket økonomi, skriver Tybring-Gjedde.

Kapitaltilskuddet til friskoler skal bidra til å dekke husleie- og kapitalutgifter.

Hun peker også på at de har innført utdannings- og rekrutteringsstipend for personer med arbeidserfaring som ønsker å bli lærere.

– Det vil kunne bidra til å redusere andelen ukvalifiserte lærere, også i de private skolene, skriver hun.

Hun mener friskolene gir folk mulighet til å velge skoler med en annerledes profil, og at skoler med blant annet steiner- og montessoripedagogikk er en verdi i det norske systemet.

– Men kvalifiserte lærere er nøkkelen til at skolen lykkes med sitt samfunnsoppdrag, og det er derfor en utfordring at friskolene henger etter. Siden friskolene er avhengig av at elever aktivt velger å søke seg til deres skole, har de mange incentiver til å styrke kvaliteten på opplæringen og ha flere kvalifiserte lærere. Jeg er glad for at friskolene er tydelig på at de skal jobbe for å redusere andelen ukvalifiserte lærere, og at de tar det på alvor, avslutter hun.

 

SV: – Urovekkende

– Tallene viser at situasjonen med ukvalifiserte lærere er enda mer prekær i de private skolene enn de offentlige skolene. Det er urovekkende, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV.

– De private skolene peker på noen særlige utfordringer som mange nyetableringer, doble kompetansekrav og at de private kan falle utenfor ordninger for kompetanseheving av lærere. Hva mener du om det?

– Jeg har forståelse for at det kan være noen utfordringer. Jeg kommer selv fra en kommune hvor det nylig er etablert to montessoriskoler, og jeg forstår at det tar tid å videreutdanne lærere. Men jeg mener myndighetene bør være krystallklare på at når de gir løyve til å drive privat skole, så skal det være kvalifiserte lærere som underviser, sier Fagerås.

Hun mener de private skolene har selvstendig ansvar for å ha kvalifisert personell, og at de da må prioritere å sende lærere på etterutdanning.

– Men det er jo også en rekke offentlige skoler som har en høy andel undervisning gitt av ukvalifiserte, ikke bare de private skolene?

– Ja, og jeg kommer selv fra en landsdel hvor problemet med ufaglærte lærere er en krise, så dette er et samfunnsproblem, sier Fagerås som mener regjeringen gjør for lite for å bedre situasjonen.

Powered by Labrador CMS