Prosjektutvikler Oline Bergan og prosjektleder Camilla Andersson står bak overgangssekken og sekkens «manual».
Prosjektutvikler Oline Bergan og prosjektleder Camilla Andersson står bak overgangssekken og sekkens «manual».

En rød ryggsekk skal gjøre skolestarten lettere for Oslo-barn

Sekken inneholder leker, bøker og aktiviteter som barna skal bruke både i barnehagen og på skolen.

Publisert

Før jul ble 80 slike sekker delt ut til barnehagene i Stovner bydel. Nå er barna godt i gang med å gjøre seg kjent med innholdet.

Ryggsekken er fylt med eventyr, bøker, sanger, hoppetau, regler og leker som barnehagebarna skal bruke det siste halvåret i barnehagen. I sekken er det også et tipshefte for de ansatte, med læringsopplegg og instruksjoner.

Når barna begynner på skolen til høsten følger sekken med. Målet er at overgangen skal bli lettere, og føles tryggere for barna når de får holde på med ting de kjenner igjen fra barnehagen.

Prosjektet er et samarbeid mellom barnehagene og skolene i bydelen, og finansiert av Områdesatsingene i Oslo, med 250.000 kroner.

– I Stovner bydel bor det mange barnefamilier med utfordringer i hverdagen knyttet til levekår, som lavinntekt, mangel på utdanning og trangboddhet. Disse barna trenger kanskje litt ekstra støtte, og da er overgangssekken et veldig godt virkemiddel, sier prosjekteier Lene Låge Sivertsen.

– Overgangssekken legger til rette for å inkludere alle barna, og den røde sekken blir et trygt anker for ungene når de starter på skolen og AKS.

– Har truffet et behov

Høsten 2021 besøkte Utdanningsnytt Vassøy barnehage i Stavanger, hvor de har et lignende prosjekt. Der har barnehagebarna en oransje koffert som de tar med på reisen til skolen.

Koffertene ble delt ut til alle barnehagene i kommunen våren 2020, og ble tatt i bruk i barnehagene, på besøksdager i skolene og i førsteklassene ved skolestart. Nytt i 2021 var at helsesykepleierne også bruker den.

Ifølge Kjersti Kraft Fosmark, rådgiver for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, har tiltaket vært en suksess.

– Ungene har vært opptatt av at de kjenner innholdet i kofferten fra før. Vi ser vi har lyktes med prosjektet. Vi har truffet et behov, sa Fosmark.

Powered by Labrador CMS