Vold og trusler gjør at lærere forsvinner ut av yrket

Forskning på 14 lærere som har opplevd trusler eller fysisk vold fra elever viser at flere av dem søker seg til andre skoler, blir uføretrygdet eller slutter som lærer.

I en artikkel på forskning.no forteller Børge Skåland, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, om sin doktorgrad om temaet. De 14 lærerne inkluderer både kvinner og menn fra grunnskole og videregående skole. De har opplevd alvorlige trusler og vold som spark i tinningen og mot ribben, blitt slått ned i skolegården eller fått slag med jernrør i hodet.

Flere av lærerne måtte til legevakten for å få beroligende, og de opplevde hyperventilering og panikk.

– Hos mine informanter ser det også ut som fagforeninger og verneombud svikter, sier Skåland i artikkelen på forskning.no.

Skåland etterlyser mer åpenhet om trusler og vold mot lærere.

Skåland mener det må bli mer åpenhet rundt denne problematikken.

– Ledere og kollegaer må gi uforbeholden støtte til lærere i stressede situasjoner, sier Skåland.

Les hele saken her på forskning.no.