Foreldrene må trekkes med av skolen også i arbeidet med å få til et mobbefritt og godt læringsmiljø. Foto: Marianne Ruud

«Skolen må bruke foreldrene mer og bedre som støttespillere»

FUG har sendt brev til alle partiene på Stortinget med tre budskap vi mener må løftes i valgkampen. I bunn ligger selvsagt målet om mindre frafall og økt trivsel og læring i skolen for alle elever.

Det første ønsket vårt er at skolen blir seg bevisst det ansvaret de har for å fortelle foreldrene hvor viktige de er for sine barn. Forskning viser at når foreldrene engasjerer seg og samarbeider godt med skolen, gjør elevene det bedre både faglig og sosialt.

FUG mener at skolen må bruke foreldrene mer og bedre som støttespillere. Både skoleledelsen og de ansatte må få økt kompetanse på hvordan dette samarbeidet skal skje til beste for elevene. FUG ønsker egne lærerspesialister som er gode på hjem-skole-samarbeid.

Vi ønsker også bedre tilpasset opplæring for alle elever. Alle elever har krav på å få vist sitt potensial og å oppleve mestring. Lærerne må får bedre tid til både å følge opp elever og foreldre.

Foreldrenes betydning for et mobbefritt og godt læringsmiljø er også et av punktene våre i brevet. Foreldrene må trekkes med av skolen også i dette arbeidet.

 

Powered by Labrador CMS