Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil tillate mer fjenundervisning i skolen der fraværet er stort.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil tillate mer fjenundervisning i skolen der fraværet er stort.

Regjeringen åpner for mer bruk av fjernundervisning

Regjeringen har sendt ut et forslag som åpner for mer bruk av hjemmeopplæring.

Publisert

– På en del skoler er det mye fravær hos elever og lærere på grunn av korona-pandemien. Det kan gjøre det vanskelig å organisere opplæringen, også på gult nivå i trafikklysmodellen. Større fleksibilitet for skolene til å gi elevene mer opplæring hjemme kan gjøre det enklere å håndtere utfordringene knyttet til pandemien, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Regjeringen sender derfor ut et forslag på høring som innebærer at skolene får større fleksibilitet til å innføre fjernundervisning. Nå er dette et tiltak som skal brukes som smitteverntiltak, som i praksis vil si når skolene er på rødt nivå.

Les også: Uavhengig ekspertgruppe anbefaler munnbind for lærere og de eldste elevene

Forslaget fra regjeringen nå sender ut innebærer at det kan åpnes for mer hjemmeopplæring på skoler der det er høyt fravær hos elever og ansatte knyttet til pandemien.

Kriterier

Kunnskapsdepartementet har foreslått en rekke kriterier som må oppfylles for at slik utvidet bruk av fjernundervisning skal tillates:

  • Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien over tid.
  • Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring for elever over 12 år.
  • Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring dersom dette er trygt og pedagogisk forsvarlig.
  • Det skal legges stor vekt på elevenes beste i vurderingen av om opplæringen skal organiseres som hjemmeopplæring.
  • Elever med særlig behov for stedlig opplæring skal fortsatt ha det.
  • Elevene skal jevnlig og hver uke få opplæring på skolen.
  • Hjemmeopplæringen må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen.

Høringsfristen er satt til 7. desember.

Gode forutsetninger

Kunnskapsdepartementet mottok nylig en rapport fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler. Ifølge rapporten har de fleste elever i Norge gode forutsetninger for å gjøre skolearbeid hjemme og følge digital undervisning. En del ungdommer opplevde det som vanskelig å ha opplæring hjemme våren 2020, mens andre opplevde det som en god måte for dem å få opplæring. Ungdommer som var særlig utsatt, opplevde at situasjonen forsterket utfordringene.

– Elevenes beste er det viktigste, og bruken av hjemmeopplæring må derfor være pedagogisk forsvarlig og gis i kombinasjon med opplæring på skolen. Elever med særlig behov for å opplæring på skolen skal fortsatt få dette, understreker kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Powered by Labrador CMS