Utdanningsforbundet Nordkapp mener lærertettheten ved Honningsvåg skole er lavest i Finnmark.
Utdanningsforbundet Nordkapp mener lærertettheten ved Honningsvåg skole er lavest i Finnmark.

– Utkantskoler taper på lærernormen

Til høsten kuttes det en lærerstilling ved Honningsvåg skole i Nordkapp. Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Nordkapp, Espen Mikalsen, mener skolen taper på lærernormen.

Publisert Sist oppdatert

– Lærernormen ble til for å sikre at ikke de store byskolene skulle fylle opp klassene sine for å spare penger. Nå er det slik at i noen små kommuner ser rådmenn og politikere på lærernormen som et mål på hva skolene skal kunne klare seg med, skriver Mikalsen i en e-post til Utdanningsnytt.

Mikalsen har sammenlignet tall over lærertettheten i Finnmarkskoler med om lag samme antall elever, og mener at Honningsvåg skole har lavest lærertetthet i Finnmark.

– Et dårlig tilbud og en så lav bemanning sliter ut både lærere og elever.

Minstenorm ikke nok

I rådmannens budsjettforslag for 2020 var det foreslått å kutte fem lærerstillinger i Nordkapp kommune. Kuttet ble foreslått på bakgrunn av at elevtallet har sunket de siste årene. I skoleåret 2018/2019 var det 323 elever på skolen, mens det i inneværende skoleår er 295 elever. I det vedtatte budsjettet ble fem lærerstillinger endret til én.

Espen Mikalsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Nordkapp.
Espen Mikalsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Nordkapp.

I forslaget argumenteres det for at kommunen fortsatt vil oppfylle normen for lærertetthet. Mikalsen mener imidlertid at dette ikke holder, ettersom fordelingen av elever på trinn og klasser krever flere lærere.

Inger-Anne Dokken, rektor ved Honningsvåg skole.
Inger-Anne Dokken, rektor ved Honningsvåg skole.

– Rådmannen regner ut lærernormen ved å dele antall elever på 20 på ungdomskoletrinnene. Et niendetrinn med eksempelvis 30 elever vil utløse 1,5 lærerårsverk. Trinnet må likevel deles i to klasser, som da egentlig trenger to lærere, sier han.

De nyutdannede må gå

Utdanningsforbundet Nordkapp får støtte av Inger-Anne Dokken, rektor ved Honningsvåg skole.

– Hvis de hadde kuttet fem lærerstillinger, ville vi vært på minstenormen, men allerede nå ser vi at lærerne er slitne. De oppgavene vi tidligere har klart, blir for mye for dem nå. Det blir store grupper og store utfordringer.

Dokken er også bekymret for at ny og ønsket kompetanse forsvinner som følge av kuttene.

– Vi har vært heldige og fått rekruttert unge, nyutdannede lærere. Når det kuttes i stillinger, er det de som må gå først. Og de har jo den kompetansen vi trenger og ønsker. Det er veldig synd at de «unge» hos oss blir over førti, sier hun.

Powered by Labrador CMS