Fagforeningsleder og fredsprisvinner takker folket for tilliten

Den tunisiske fagforeningslederen Houcine Abassi takker det tunisiske folket for deres tillit og tro på dialogkvartetten. Nobelkomiteen skal ikke bli skuffet over årets fredsprisvinner, fastslår han.

 De fire representantene for Den tunisiske dialogkvartetten møtte onsdag til pressekonferanse i Oslo, dagen før tildelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus.

– Faktum er at vårt land har vært gjennom en rekke vanskelige politiske prøvelser. Landet har vært utsatt for flere risikoer, og derfor har vi sett det som ytterst nødvendig å unngå feller, farer og risikoer. Det fikk oss til å starte en dialog, sier generalsekretær Houcine Abassi i fagbevegelsen Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).

Han forteller at dialogen nesten mislyktes på flere tidspunkt, men at folkets tillit til sivilsamfunnets organisasjoner gjorde at kvartetten lykkes. Da kvartetten fikk vite at den får Nobels fredspris, var det vanskelig å holde tårene tilbake, forklarer han.

– På den andre siden er ansvaret vårt nå enda større. Vi ser på oss selv som fredsambassadører, og vi vil ikke skuffe Nobelkomiteen for å ha gitt oss denne veldig prestisjetunge prisen, sier Abassi.


– En pris til alle tunisiere som tror på fred

Nobelprisen til Den tunisiske dialogkvartetten er en pris til alle tunisiere som tror på fred, sier Abdessattar Ben Moussa fra fagforeningen UTICA.

– Det er fantastisk å være her i Oslo, fredens hovedstad. Vi takker Nobelkomiteen som har gitt kvartetten denne prisen. Det er en pris til alle tunisiere som tror på fred, og alle som tror på fred i verden, sa Abdessattar Ben Moussa på pressekonferansen med fredsprisvinnerne onsdag ettermiddag.

– Denne prisen sender et budskap til oss alle om at konflikter aldri kan løses med våpen. Våpen skaper ødeleggelser, mens dialog og diskusjon skaper enighet, sa Moussa.

– Våpen kan aldri være løsningen. Ikke i Syria, ikke i Tunisia. Dialog, ikke våpen og ild, sier Moussa.


– Vær så snill, velg dialog

Dialog er den eneste måten å løse problemer på, fastslår lederen for den tunisiske arbeidsgiverorganisasjonen UTICA. Hun ber alle følge nobelprisvinnerens eksempel.

– Tunisierne ropte med én stemme, på frihet, verdighet og arbeid, sier Ouided Bouchamaoui, en av fire representanter for Den tunisiske dialogkvartetten, om revolusjonen som gjorde slutt på diktaturet i 2011.

Hun trekker fram sysselsetting som nøkkelen til fred i det framtidige Tunisia.

– Tunisia er et ungt og lite land, men vi er svært rike på menneskelig kapital. Den må vi hegne om, vi må gi folk håp ved å tilby dem jobb og frihet, sier Bouchamaoui på en pressekonferanse i Oslo sammen med representanter for de tre andre sivilsamfunnsorganisasjonene i kvartetten.

– Vi er en del av dialog, og vil takke alle parter i Tunisia – uten dem kunne ikke kvartetten fått denne prisen. Vi har et budskap til alle verdens folk – vær så snill, velg dialog, det er den eneste måten å løse deres problemer på, sier Bouchamaoui, som leder arbeidsgiverorganisasjonen UTICA (Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat).


– Alle forskjeller kan overvinnes med dialog

– Er det en beskjed jeg vil gi verdens folk, så er det at uansett hvilken natur forskjeller har, så kan de overvinnes med dialog, sier Mohamed Fadhel Mahfoudh i den nasjonale tunisiske advokatforeningen ONAT.

Mahfoudh holdt tale sammen med representanter for de øvrige tre prisvinnerne som utgjør Den tunisiske dialogkvartetten i Oslo onsdag.

– Dette er en pris for alle tunisiere, alle martyrene, alle som har jobbet for å opprettholde demokrati, frihet og menneskerettigheter, sa Mahfoud som er president i advokatforeningen ONAT.

Han sier det er en pris som tildeles alle tunisiere og som også tildeles minnet til alle martyrer og de som har kjempet for frihet, republikken og menneskerettighetene.
Han sier tunisierne har vært gjennom en vanskelig periode med lidelse, men at denne perioden har skapt et sterkt sivilsamfunn som har ført til den nasjonale dialogen som igjen har banet vei for frie og transparente valg. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS