Kunnskapsdepartementet vil ha en gjennomgang av tiltakene for elever med stort læringspotensial. Bildet er fra Atheneskolen for begavede barn i Gladsaxe i Danmark. Arkivfoto: Anna Bjørshol
Kunnskapsdepartementet vil ha en gjennomgang av tiltakene for elever med stort læringspotensial. Bildet er fra Atheneskolen for begavede barn i Gladsaxe i Danmark. Arkivfoto: Anna Bjørshol

KD vil at skolene skal gi bedre tilbud til faglig sterke elever

Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan elever med stort læringspotensial kan bli bedre ivaretatt.

Publisert

– Mange skoler og barnehager er usikre på hvordan de best kan følge opp barn med stort læringspotensial. Det handler ikke bare om hvordan de skal få faglige utfordringer, men også sosial utvikling. Nå skal vi se nærmere på hva vi kan gjøre og hvordan tiltakene fungerer i dag, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Ifølge Sanner må barnehagene og skolene få bedre informasjon om det handlingsrommet de har innenfor dagens regelverk, samtidig som vi vil vite mer om mulige hindringer og forhold som gjør det vanskelig å gi denne gruppen barn og ungdommer en god, tilpasset opplæring.

Jøsendal-utvalgets rapport Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial fra 2016 pekte på at det er utfordringer med regelverksforståelse og regleverksetterlevelse når det gjelder denne barne- og elevgruppen. Mange legger til rette for god tilpasset opplæring for disse elevene, men det kommer også tilbakemeldinger om at det er behov for mer kompetanse om og anerkjennelse av elever med stort læringspotensial.

 

Dette skal Utdanningsdirektoratet følge opp:

Vurdere hvordan eksisterende kunnskap og forskning best kan formidles til barnehage- og skolesektoren på en hensiktsmessig måte.

Gjøre en samlet vurdering av eksisterende tiltak og hvordan de blir brukt, og vurdere behovet for justering av veiledere, rundskriv og andre hjelpemiddel som f.eks. nettressursen og RefLex.

Utvide satsinger og veilednings- og informasjonsmateriell til også å gjelde for barnehager.

Særskilt omtale forsering og lignende mellom barne- og ungdomstrinn og ungdomstrinn og videregående i eksisterende veilednings- og informasjonsmateriell, herunder handlingsrommet knyttet til tilpasset opplæring innenfor grunnopplæringens nye læreplaner mv.

Gi Kunnskapsdepartementet tilbakemelding dersom Utdanningsdirektoratet gjennom arbeid med oppdraget identifiserer regelverk som står i veien for at elever med stort læringspotensial får utnyttet dette.

Sørge for at stemmen til elevene og foreldrene kan bli hørt bedre.

 

Powered by Labrador CMS