Er Sanner ute av kurs?

Nylig ble jeg spurt om jeg kunne hjelpe to voksne innvandrere med matematikk, og det gav meg noen refleksjoner om kunnskapsministers Sanners krav til matematikkunnskap både hos lærere og elever.

Jeg har følgende utdanning etter folkeskole og framhaldsskole: 4-årig landsgymnas reallinje, 2-årig lærerskole, 1 år spesialpedagogikk, norsk mellomfag, ½ årsenhet i mediekunnskap

Jeg har undervist i barneskole, ungdomsskole, videregående skole og i voksenopplæring i til sammen godt over 40 år.

Oppgavene jeg skulle hjelpe disse elevene med var følgende:

-2(2-7)+ -2)2

3(ab2- 2a2+ab)-2(ab-2a2b+3ab2)

Jeg ble jo glad for at jeg greide å være til hjelp med disse oppgavene.

Men etter at elevene var gått, satt jeg igjen og tenkte på at denne kunnskapen hadde jeg ikke brukt en eneste gang i hele mitt yrkesliv som lærer

Videre satt jeg og undret meg over hvorfor Sanner på liv og død skal presse alle som skal bli lærere til å oppnå minst 4 i matte. Det finnes jo mange andre fag i skolen der du ikke trenger solide mattekunnskaper for å være en dyktig lærer.

Sanners kunnskapspress gjør at mange bruker lengre tid for å komme ut skolen som lærere, eller avbryter og finner seg noe annet å gjøre. Dette fører i alle fall i en overgangsperiode til lærermangel i skolen, i mange tilfeller til store ekstrautgifter for studentene og sist men ikke minst for samfunnet