Enighet i hovedoppgjøret mellom Unio og Virke

Det ble i dag oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur).

Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert.

Unio-forbundene fremmet krav i tråd med resultatene som er oppnådd i KS, Staten og Spekter for tilsvarende virksomheter, melder unio.no.

- Resultat er på linje med det som er oppnådd i sammenlignbare tariffområder. Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyd med at vi har kommet til et resultat. For oss er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de største tariffområdene, sier forhandlingsleder for Unio-forbundene, Kari Tangen.

Unio-forbundene forhandlet for sine 6 500 medlemmer i Virke parallelt med organisasjonene i LO, YS og Akademikerne. Resultatet er nå anbefalt og skal nå vedtas i de respektive forbund.

– Partene innenfor HUK-området har gjennomført forhandlingene om hovedtariffoppgjøret 2018. Virke er skuffet over at vi ikke fikk gjennomført endringene vi forsøkte å få til innenfor området for museer og andre kulturinstitusjoner, sier Bård Westbye, forhandlingsleder i Virke.

Protokollen finner du her