Privatisteksamen i videregående skole

Debatt: Samfunnsmessig vil det være av stor betydning at privatister får muligheten til å fullføre videregående skole denne våren.

Publisert

Ordinære elever klarer seg fint uten skriftlig eksamen. De får standpunktkarakterer og kan fullføre skoleåret, og tatt steget videre i sitt utdanningsløp. Skjebnene til privatistene er ennå ikke avgjort. For noen handler privatisteksamen om å forbedre en karakter for å oppnå drømmen om et spesielt studie. For andre er privatisteksamen avgjørende for å fullføre videregående skole. Disse elevene trenger privatisteksamen for å fullføre og bestå alle fag i sin videregående utdanning, og derfor er det ekstra viktig å prioritere disse elevene.

Hva så med den praktiske gjennomføringen i disse Korona-tider? Dessverre er privatisteksamen blitt kraftig sentralisert, men en desentralisering vil åpne mange muligheter.

Nærskolene, som er kapable til å gjennomføre sentralgitt eksamen, må da kunne gjennomføre privatisteksamen? Antall elever per skole vil bli kraftig redusert. Med få elever per rom på skriftlige eksamener, overvåket av webkameraer, vil også behovet for eksamensvakter være lavt.

Muntlige eksamener kan til og med gjennomføres uten fremmøte på skolen. Alle eksamener må selvsagt overholde helsefaglige råd om karantene, avstand og renslighet, og dette vil sikre at det til og med vil være mulig å gjennomføre mange muntlig-praktiske eksamener.

Samfunnsmessig vil det være av stor betydning at privatister får muligheten til å fullføre videregående skole denne våren. Privatisteksamen vil det være mulig å gjennomføre på nærmeste videregående skole, med kort reisevei for privatisten.