Leseopplæring kan være tøft når en selv har et anstrengt forhold til skole og lesing.

Dyslektiske foreldre kan ha det tøft med hjemmeundervisning

Dysleksi er ofte arvelig. Når da elever over det ganske land har hjemmeundervisning, er det enkelte foreldre og elever som har ekstra utfordringer med undervisningen.

Publisert Sist oppdatert

– Når en elev med dysleksi skal få leseopplæring av en person som selv har slitt med å lære seg å lese og kanskje selv har et anstrengt forhold til lesing, sier det seg selv at det ikke er en god opplæringssituasjon, sier generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem.

Spør foreldrene

– Hva kan lærere gjøre?

– Det er viktig at en tenker på at foreldrene kan ha utfordringer med lesing og skriving. En fin måte å gjøre det på er å snakke med foreldre til barn med dysleksi og spørre om de selv hadde noen utfordringer da de gikk på skolen. Det er jo kanskje ikke det første en sier om seg selv.

Da skolene stengte 12. mars regnet foreningen med at de kom til å få en del henvendelser.

Les denne! Det bør være skolens ansvar å fange opp om foreldre barn med lesevansker kanskje strever med det samme som barna sine

– Vi ble litt overrasket av hvor få henvendelser det var i starten. Men en del hadde mer enn nok med å prøve og få det til. Nå begynner det å komme langt flere, sier Solem.

Hun skryter av at mange lærere strekker seg langt for at alle elever skal få en så god hjemmeskole som mulig og at mange skoler er flinke.

– Men det er ikke alle som vet om at det finnes funksjoner som gjør det mulig å få opplest tekst. Likeledes er det mulig å lese inn tekst. Vi anbefaler også lydbøker. Det er altfor få lydbøker utlånt i forhold til behovet, sier Solem.

Senk ambisjonene

På grunn av smittevernreglene gjennomføres ikke nye utredninger.

– Ved mistanke om at et barn har dysleksi, bør man sette i gang med de tiltak man ville gjort for en elev med dysleksi, selv om eleven ikke er ferdig utredet. Det er ikke farlig å la eleven få lest opp tekst og å la eleven lese inn besvarelser for å sørge for å gi eleven den hjelpen som trengs.

Hun ber også lærere og skoler om å senke ambisjonene i disse hjemmeskoletider.

– Det viktigste er å opprettholde relasjonene til alle elevene og sørge for at de opprettholder motivasjon for skolearbeidet. Ha det i bakhode at dette er en ekstraordinær situasjon. Enkelte elever med dysleksi må ha spesialpedagogisk opplæring, da er det for mye forlangt at foreldrene kan gi den opplæringen. Hvis de da også selv har dysleksi blir dette en håpløs situasjon for enkelte, sier Caroline Solem.

Powered by Labrador CMS