barnehage
vinter
døgnåpen
kveldsåpen
vinter
barn
ettåring

Grimstad sier nei til kvelds- eller døgnåpen barnehage

Til tross for interesse blant foreldre, sier Grimstad kommune nei til et barnehagetilbud utover den ordinære åpningstiden.

Publisert

Saken er utredet etter forslag fra Venstre og tirsdag sa kommunestyret nei til forslaget. Kun Venstre og MDG stemte for et utvidet tilbud. 

Som en del av utredningen ble det gjort en kartlegging blant 1166 foresatte. 342 svarte og blant dem ønsker 24 foresatte et tilbud om døgnåpen barnehage, mens 39 foresatte ønsker tilbud om kveldsåpen barnehage.

– Vi ser ingen grunn til å legge til rette for dette. Selv om 24 ønsker døgnåpen og 39 kveldsåpen barnehage, er det ofte at ikke alle de benytter seg av det. Det er dessuten et dyrt tilbud å legge til rette for, sa Lisbeth Udjus (H) under kommunestyremøtet.

I sakspapirene pekes det på at et slikt tilbud ville kunne gi kommunen et konkurransefortrinn ettersom det ikke finnes tilsvarende tilbud på Sørlandet. Ifølge kommunen har både Sarpsborg og Oslo gjort seg erfaringer med barnehager med utvidet åpningstid. Utdanningsnytt har dessuten skrevet om døgnåpne barnehager i Sverige, og om politikere i Rana kommune i Nordland som mener tiden er inne for barnehager med fleksible åpningstider.

I utredningen fra kommunen pekers det på at et slikt tilbud vil kunne være aktuelt for andre bransjer enn turnusarbeidere i helsesektoren, som for eksempel i restaurant- og dagligvarebransjen.

Men da formannskapet i slutten av august behandlet saken, er det nettopp begrenset interesse blant befolkningen som gjør at politikerne sier nei. KrFs representant Kjetil Glimsdal, viser til erfaringer fra Oslo hvor en barnehage måtte legge ned tilbudet på grunn av begrenset bruk.

Men kommunen lukker ikke døra helt med dette vedtaket. Private barnehager står nemlig fritt til å ta initiativ til kvelds- eller nattåpne barnehager dersom de får etterspørsel fra foreldre.

Utredningen viser også at det vil bli økte lønnskostnader på 1,6 millioner kroner, uten at kommunen får ekstra tilskudd fra staten. Det er heller ikke anledning å kreve mer i foreldrepenger og det er barnehageeier som må ta regningen.

Powered by Labrador CMS