Disse læringsmiljø- og antimobbeprogrammene får statsstøtte

Respekt, Zero, Pals og Olweus får en årlig støtte i tre år fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet la i november ut en offentlig utlysning hvor eiere av læringsmiljø- og antimobbeprogrammer kunne søke om offentlig støtte. Etter en grundig gjennomgang, er det bestemt at programmene Respekt, Zero, Pals og Olweus får en årlig støtte i tre år, ifølge udir.no.

Støtten er på én million kroner hver per år og deles ut i tre år. Den skal gå til å iverksette programmer og modeller.

– Vi vurderte søknader fra 10 programeiere med 11 ulike program beregnet for grunnopplæringen og videregående opplæring innen antimobbearbeid og læringsmiljø. Et program tilfredsstilte ikke kravene til økonomi og organisasjon, og ble ikke vurdert ut over dette, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Det var ingen søkere som tilfredsstilte alle kriteriene, og det var ingen program eller modeller som var egnet for bruk for både grunn- og videregående skole.

– Som regel var de konstruert for bare deler av opplæringen. Siden målet vårt var at det skulle gis statsstøtte til noen utvalgte programmer, stod vi igjen med tre programeiere, som selv om de ikke oppfylte alle kriteriene, hadde en solid organisasjon med relevant pedagogisk og forskningsmessig kompetanse, opplyser direktoratet.