Vil gjøre svenske barnehager skjermfrie – møter protester

Den svenske regjeringen ønsker å fjerne kravet til bruk av digitale verktøy i barnehagene, men møter mostand fra forskerhold. 

Publisert

Debatten om bruk av digitale verktøy i svenske barnehager går for fullt i svenske medier etter at det ble kjent at regjeringen ønsker å fjerne kravet om at alle barnehager skal jobbe med digitalisering. 

Ifølge et forslag til nye læreplaner, som Skolverket har utarbeidet på oppdrag fra regjeringen, skal kravet om digitale læringsverktøy i barnehagen, fjernes fra læreplanene. I stedet skal det hete at  utdanningen i barnehagen hovedsakelig skal være skjermfri for barna.

Ifølge skoleminister Lotta Edholm skal «barnehagen tilbake til det grunnleggende». 

– Det er ekstremt mye vitenskap bak det å lære best i analoge miljøer. Det reduserer også risikoen for å være stillesittende, sa hun på en pressekonferanse i høst. 

Men det er ikke alle som er enige med ministeren. 

I dag har svenske barnehager et krav om å arbeid med digitalisering for å gi alle barn en grunnleggende digital forståelse.

I forslaget til nye læreplaner heter det derimot at utdanningen i barnehagen hovedsakelig skal være skjermfri for barna. Det svenske Skolverket foreslår følgende endringer: 

  • Det skal ikke lenger være obligatorisk å bruke digitale læringsverktøy i barnehagen. 
  • Barnehagelærerne får et styrket ansvar for å vurdere og velge arbeidsmetoder og læringsverktøy. 
  • Barnehagens arbeid med fysisk aktivitet styrkes. 
  • Høytlesningens og samtalen rolle styrkes, med fokus på språk- og kunnskapsutvikling. 
  • Oppdraget om et kritisk og ansvarlig forhold til digital teknologi omformuleres og flyttes. 

Det vekker reaksjoner på begge sider av digital-fronten. 

Frykter økte forskjeller

Mens halvparten av barnehagelærerne, ifølge tidsskriftet Vi lärare, er i mot dagens krav om å arbeide med digitalisering, advarer 27 forskere om konsekvensene av å fjerne det. 

I et opprop, publisert hos Vi lärare skriver de at de er enige i betydningen av å motvirke økende stillesitting og skjermbruk blant barn. Men, sier de,  «det er, slik vi ser det, ikke det samme som en skjermfri utdanning. Digitaliseringen barn møter i barnehagens utdanning kan ikke sammenlignes med skjermtid hjemme.»

Digitalisering i den norske rammeplanen

Personalet skal

  • utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
  • vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk
  • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

– Tvert imot viser forskning at digitaliseringen i barnehager av høy kvalitet i stor grad preges av interesse for barns læring, og at de mulighetene det digitale tilbyr kan stimulere barns språk, lesing og utforskning innenfor mange av fagene og områdene som berøres i læreplanen, skriver forskerne i innlegget. 

De advarer mot at de foreslåtte endringene kan bidra til øke forskjeller. 

– Enten vi liker det eller ikke, er vår verden digitalisert, og digitaliseringen vil fortsette å være en naturlig del av både barns og voksnes liv i fremtiden, mener forskerne. 

– Å nekte barn muligheten til å utvikle digital kompetanse i barnehagen, med veiledning fra utdannede barnehagelærere og barnepleiere, kan bidra til økte forskjeller i samfunnet.

Digitalkrav i Norge

Også i Norge har vi krav om digitalisering i barnehagene. I 2017 fikk barnehagene en ny rammeplan. Der ble det lagt mer vekt på digital praksis enn tidligere. Fra at barna bør få kjennskap til digitale verktøy, het det nå at barnehagen skal ha en digital praksis som bidrar til barns lek, kreativitet og læring

Det stilles altså krav til bruk av digitale verktøy, men også til at de skal «brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte.» (Se faktaboks) 

I fjor la også regjeringen og KS frem en felles strategi for digital kompetanse og infrastruktur i skole og barnehage. Der heter det blant annet at de vil styrke veiledningen om god digital praksis i barnehager og skoler, og sørge for god digital kompetanse i etter- og videreutdanningstilbudene.

Powered by Labrador CMS