Annonse
Debatt

– Kjære blåruss: Neste gong du vil stakkarsleggjere gutane, ikkje vel nynorsk som blodoffer. Det er for lett å gjennomskode, skriv Roar Ulvestad. Ill.foto: Inger Stenvoll

«Nynorsk, denne gufne og bakstreverske oppfinnelsen fra det barbariske Vestland. Pføy!»

Ingen ting er som ein rykande fersk offentleg rapport, som er so rikhaldig at ein kan plukke akkurat det som passar inn i eins eige prosjekt.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Aller sist ute er høgresida i form av «regjeringa», som etter å ha lese Stoltenberg-rapporten har funne sine slaktoffer for å lette på kvardagen for dei angjeveleg stakkarslege og teorisvake gutane som slit med å hevde seg i jenteverda.

Eg snakkar då sjølvsagt om karakterane i norskfaget. Det er for høgresida heilt urimeleg at dette faget skal ha tre karakterar, basert på vurdering av hovudmål, sidemål og munnleg kompetanse. Dette gjev for dei ei heilt urimeleg skeivfordeling, der språkleg kompetanse  får telje mykje meir enn andre og meir «gutevenlege» kompetansar.

No som alltid før, er dette framlegget ein dårleg bygd trojansk hest for å kome nynorsken til livs. Gjennom sprekkene i buken på den konservative øyken ser vi blåruss i alle aldrar og fasongar med «spynorsk mordliste» i blikket.

Inntil vidare har vi to likestilte målformer, og undervisninga i skulen skal tuftast på dette. Om vi endrar på vurderingsformene og innrettinga på karaktersettinga, endrar vi og på undervisinga. Vi veit i dag at vurdering har blitt halen som lograr hunden. Om dei som stiller seg bak forslaget, hadde meint alvor i å lette på kvardagen for gutane, kvifor ikkje fjerne munnleg karakter som separat storleik? Munnleg kompetanse kan vel so godt vere ein del av den totale kompetansen i hovudmål so vel som sidemål.

Ein kan i utgangspunktet og stille spørsmål ved om det er so urimeleg at norskfaget har fleire karakterar enn eit fag som til dømes KRLE.

Om du ser på norskfaget  på 8.-10. trinn, er det sett opp med 398 timar, medan KRLE har 153. Mitt framlegg er at vi tek vekk eigen munnleg karakter i norskfaget og endar opp med to karakterar; ein i hovudmål og ein i sidemål. Etter modell frå KRL kan vi og seie at sidemålet skal utgjere «om lag» halvparten. Det ville vere heilt urimeleg om dei smartaste i landet ikkje skulle lære so pass mykje bokmål.

Og kjære blåruss: Neste gong du vil stakkarsleggjere gutane, ikkje vel nynorsk som blodoffer. Det er for lett å gjennomskode. Du har dumma deg ut der før.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!