Annonse
Debatt

– Hvordan skal vi kunne forsvare at flere pedagoger i barnehagene øker kvaliteten på tilbudet når det med flere pedagoger også øker andel «tid borte fra barna»? spør kronikkforfatteren. Arkivfoto: Erik M. Sundt

– Er flere barnehagelærere til det beste for barna?

Alle som har jobbet «på gulvet» i barnehagen, vet at tid sammen med barna – gode samtaler, glede, humor, lek og grensesetting – kun kan skje i samspill med barna.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

* Mari Karlsrud er daglig leder/styrer i Sorknes Barnehage SA.

 

Fra 1. august 2018 er det vedtatt skjerpet pedagognorm som tilsier at det skal være 43 % barnehagelærere i forhold til grunnbemanning i alle barnehager. KOSTRA-nøkkeltall viser at det var 36,7 % barnehagelærere i forhold til grunnbemanning i 2017.  Vil det med ny norm være mulig for barnehagene å dekke behovet slik at andelen barnehagelærere tilsvarer 43 %? Ja, sier regjeringen, det er nok barnehagelærere på landsbasis til å dekke behovet i alle barnehager.

 

 

Tall fra Sørum kommune viser at det i private barnehager per november 2018 er 22,88 % barnehagelærere på dispensasjon i private barnehager og 11 % barnehagelærere på dispensasjon i offentlige barnehager. Barnehagelærer på dispensasjon vil si at man har ukvalifiserte personer i stillinger hvor det skulle vært barnehagelærere, med ukvalifiserte menes personer uten bachelorutdanning som barnehagelærer. Ifølge barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager kan barnehageeier unntaksvis søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra normen.

 

Flere barnehagelærere fører til økt kvalitet

Det er jo fantastisk at det er vedtatt en skjerpet pedagognorm i barnehagene, og i tillegg med ett mål om høyere pedagogandel enn 43 %. Flere pedagoger i arbeidet med barn vil heve kvaliteten og man er bedre rustet til å oppfylle barnehagens mandat. Det er viktig å presisere at barnehagelærere har fire timer ubunden arbeidstid hver uke. Dette er planleggingstid, så det vil i praksis forklares som «tid borte fra barna». I tillegg til ubunden arbeidstid består jo også arbeidet til en barnehagelærer av møter og kurs som sammen med ubunden arbeidstid tilsvarer 4-6 timer pr uke «borte fra barna».

 

Se også: Pedagogtetthet i barnehage: Norge er middelmådig

 

Altså, ved å øke pedagogandelen i barnehagene, øker man også andel «tid borte fra barna». Planleggingstid er en viktig del av arbeidet for å oppfylle barnehagens mandat og heve kvaliteten, men alle som har jobbet «på gulvet» i barnehagen vet at tid sammen med barna; gode samtaler, glede, humor, lek og grensesetting kun kan skje i samspill med barna.

 

Hvordan skal vi kunne forsvare at flere pedagoger i barnehagene øker kvaliteten på tilbudet når det med flere pedagoger også øker andel «tid borte fra barna»?

 

Ett eksempel fra en privat foreldreeid barnehage i Sørum kommune: Sorknes barnehage har fire avdelinger, to avdelinger med 9 barn i alderen 1-3 år og to avdelinger med 18 barn i alderen 3-6 år. På hver avdeling jobber det tre ansatte, en pedagogisk leder som er barnehagelærer og to assistenter/fagarbeidere. Dette var hverdagen før ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm ble vedtatt og innført fra 1. august 2018.

 

Sorknes barnehage drev allerede innenfor ny bemanningsnorm, så barnehagen trengte ikke å ansette flere personer, men de trengte to barnehagelærere til for å oppfylle kravet til skjerpet pedagognorm. Forandringen har skjedd og i dag er det to barnehagelærere på to av avdelingene, det vil i praksis si to personer som har fire timer ubunden arbeidstid hver uke, til sammen 8 timer hver uke «borte fra barna»

 

Mange fortellinger

Dette er virkeligheten i Sorknes barnehage og det fins helt sikkert en slik særegen «fortelling» fra hver enkelt barnehage i Norge, på hvordan å løse ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Hvordan skal vi få til å holde fokus på barnehagens mandat og utvikling av kvalitet når realiteten er at barnehagelærere er mindre sammen med barna enn øvrige ansatte!

 

Jeg utfordrer herved Utdanningsforbundet: Hva kan gjøres med ubunden arbeidstid slik at pedagoger får mer tid til å drive direkte kvalitetsarbeid i samspill med barna på avdelingen, samtidig som de får tid til planleggingsarbeid som forventes og kreves?

 

Fakta

Denne kronikken ble først publisert på barnehage.no 3. april 2019. 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Denne kronikken ble først publisert på barnehage.no 3. april 2019.