Det er overraskende at Erik Schmidt ikke har satt seg inn helt enkle fakta før han velger å publisere et innlegg som dette, skriver professor Thomas Nordahl. Arkivfoto: Torkjell Trædal
Det er overraskende at Erik Schmidt ikke har satt seg inn helt enkle fakta før han velger å publisere et innlegg som dette, skriver professor Thomas Nordahl. Arkivfoto: Torkjell Trædal

Thomas Nordahl: – Grunnløse påstander om dansk donasjon og min rolle

Debatt: - Erik Schmidt kommer med en rekke grunnløse og udokumenterte påstander om denne bevilgningen og min rolle.

Publisert Sist oppdatert

I en kronikk om A.P. Møller Fonden sin donasjon på 1 milliard danske kroner til kompetanseheving av lærere, kommer Erik Schmidt med en rekke grunnløse og udokumenterte påstander om denne bevilgningen og min rolle.

Fondet kommer verken med ferdige løsninger for skolene eller fokus på bestemte fag eller problemstillinger i skolen. Det er kommunene som søker om midler og ofte med lærerutdanningsinstitusjoner som deltagende kompetansemiljøer. Fondet har nå støttet 159 prosjekter med mange ulike tilnærminger og tema, og det er ingen spesifikk faglig profil på tildelingene.

I vurderingsutvalget som undertegnede er del av, består av seks fageksperter. Ingen utvalgsmedlemmer deltar i behandling av søknader der de er inhabile. Dette er de samme prinsippene som følges når jeg f.eks. har behandlet søknader for Utdanningsdirektoratet eller Vetenskapsrådet i Sverige. Det er også helt normalt at medlemmer i denne type utvalg blir inhabile fordi vi som fagpersoner samarbeider på tvers av institusjoner. Dermed vil det fra tid til annen komme søknader der vi kjenner eller har en forbindelse til den eller de som har søkt.

Schmidt omtaler meg som en norsk professor med en form for utdanningsøkonomiske og forretningsmessige interesser. Jeg aldri forsket på, publisert eller arbeidet med utdannelsesøkonomi. Videre har jeg ingen forretningsmessige interesser i Danmark. LP-modellen som det henvises til, eies 100 % av profesjonshøyskolen UC Nordjylland, og de har hatt rettighetene siden arbeidet med LP-modellen startet i 2007 i Danmark. LP-modellen har aldri blitt lansert for å romme «spesialbørn» i normalundervisningen slik at det skulle være en økonomisk gevinst for kommunene. LP er en analysemodell til bruk på utfordringer i skolen. Det er heller ikke slik at LP-modellen er en forløper til «Synlig læring» siden John Hattie startet arbeidet med «Synlig læring» på nitti-tallet, mens utviklingen av LP-modellen ble iverksatt i 2002. LP-modellen er forøvrig evaluert til å ha gode resultater for både elevenes faglige og sosiale læring og for lærernes undervisning og samarbeid.

Jeg er ansatt som professor II (20 %-stilling) på Handelshøyskolen BI, og det er et helt legitimt ansettelsesforhold. Her underviser jeg i utdanningsledelse, og de fagområder jeg underviser i er om læringsmiljøet i skolen, bruk av pedagogisk analyse og ledelsens ansvar og rolle i dette arbeidet. Dette har ingen ting med en amerikansk utdannelsesøkonomisk tilnærming, slik Schmidt hevder. Det er overraskende at Erik Schmidt ikke har satt seg inn helt enkle fakta før han velger å publisere et slikt innlegg. Hans kronikk bærer dermed preg av å være et lite sannferdig og insinuerende partsinnlegg.

Powered by Labrador CMS