Ledere ved Søndervangskole jukset fram gode karakterer.
Ledere ved Søndervangskole jukset fram gode karakterer.

Lederne ved dansk skole juksa fram gode karakterer

Søndervangskolen i Århus var berømt for sitt høye karaktersnitt. Nå forteller tidligere og nåværenede lærere ved skolen at skoleledelsen har juksa med eksamen.

Publisert Sist oppdatert

Det er de to danske mediene Folkeskolen og Politiken som i flere reportasjer har brakt dette fram.

Sakene er knytta til tida mellom 2016 og 2018. Jukset er ifølge lærerne initiert og pålagt dem av skolens ledelse, leder Rani Hørlyck og nestleder Martin Bernhard, som har vært ved skolen siden 2008.

Under deres ledelse har skolen hatt en sterk karakterframgang. Ved skolen er det så godt som bare to-språklige elever, og deres gode karakterer ved avgangseksamen i niende klasse har vakt stor oppsikt. Skolen fikk ry som en foregangsskole som virkelig løfta elever.

Splitt og hersk

Folkeskolen har vært i kontakt med 21 nåværende og tidligere lærere ved skolen, og alle sier ledelsen tøyer regler i så stor grad at det er direkte fusk med elevenes karakterer. De sier også at lederne gjennom splitt og hersk-teknikker sikrer et så betent psykisk arbeidsmiljø at de får lærerne til å følge ledelsen, eller forsvinne.

– Er du sikker på at du er på rett sted? skal ha vært et svar fra ledelsen til lærere som tok opp jukset.

Ekstra tid

Jukset har skjedd ved at elevene har fått lenger tid enn de skulle ha ved de avsluttende «Lese- og rettskrivingsprøvene» Dette er to eksamener som gjennomføres online og rett etter hverandre. I lesetesten skal elevene svare på spørsmål om en tekst. Rettskrivningsdelen er en stave- og kommatest. Det er relativt kort tid på disse testene, og reglene for å få mer tid er strenge. Men ved Sødervangskolen har alle elever fått mer tid.

Den første som tok dette opp er, ifølge Folkeskolen, lærer og tillitsvalgt ved skolen Pia Moelsby. Da hun kom tilbake til skolen etter barselpermisjon i 2016 reagerte hun på at alle elever fikk lengre tid på prøvene, og peikte overfor ledelsen på at dette var i strid med reglene. Men ingenting skjedde.

Avslørte eksamensfag

Jukset har også skjedd ved at ledelsen har informert lærerne lenge før de har hatt lov til det om hvilke fag avgangselevene er trukket ut til for muntlig eksamen . Lærerne har så drilla elevene i det faget de skal opp i, på bekostning av andre fag.

Hvilket fag elevene er trukket ut til er informasjon som etter reglene skal være hemmelig for lærere og elever inntil en viss dato. Skoleledelsen får informasjon tidligere, slik at de kan legge praktisk til rette og for eksempel skaffe sensorer.

Formen på den muntlige eksamenen er slik at det kreves en del forberedelser av eleven når det er blitt kjent hvilket fag elevene skal opp i. Også her har lærene vært pålagt å bryte reglene ved å gå mye sterkere inn i disse forberedelsene enn regelverket tillater.

Klager

Lærer Martin Haaning avtalte med skoleledelsen i 2016 at han skulle ta kopier av elevenes eksamensbesvarelser før de sendtes til sensur, skriver Folkeskolen. Da karakterene ble kjent skrev han lange klager på karakterene til fem elever. Skolens ledelse skaffa fram foreldras underskrift, og klagene ble sendt inn som klager fra dem. Haaning fikk medhold i klagene. Dette førte til at snittkarakteren ved skolen gikk opp. Etterpå fikk Haaning et gavekort på 2000 kroner fra ledelsen. Det er avdekka at skolen har bestilt mange gavekort etter 2016.

Ingen undersøkelse

Århus Lærerforening informerte kommunen etter at lærere ved skolen for fem år siden fortalte om dårlig arbeidsmiljø og juks ved eksamen. Fra kommunen kom det signaler om at saka skulle undersøker, men leder i foreninga Dorthe Ryom Fisker sier til Folkeskolen at Århus Lærerforening har aldri sett noen undersøkelse.

Men 6.oktober i år har Århus kommunes utvalg for barn og unge vedtatt at det skal gjøres en hurtigarbeidende undersøkelse ved Søndervangskolen.

– Det er viktig for meg at de ansatte får mulighet til å bli hørt og sett. Samtidig må vi få belyst hva som er historie og hva som fortsatt er problemer, sier direktør Martin Østergaard Christensen i Århus kommune i en pressemelding.

Rektor ved den videregående skolen Viby Gymnasium sier til Politiken at hun nå bedre forstår utfordringene hennes skolen har hatt med elevene fra den suksessrike skolen.

La bort saka

– Dere skriver om åra 2016 og 2017. Hvorfor er ikke saka ført fram til i dag?

Utdanning spør nettredaktør i Folkeskolen Karen Ravn.

– Vi arbeidet med saka alt før koronaen, men la den delvis bort, dels på grund av koronapandemien, dels fordi vi bare hadde én navngitt kilde. Derfor måtte vi skyve arbeidet til side.

Nå har vi fått langt over 20 kilder, inkludert tre navngitte, og bedre dokumentasjon. Men vi har fortsatt ikke god nok dokumentasjon av forholda i dag. Vi er fortalt at regelverket fortsatt tøyes og fifles med, og at arbeidsmiljøet er dårlig. Men vi har ingen åpne kilder til dette, sier Karen Ravn.

Leder Rani Hørlyck og nestleder Martin Bernhard ved Sødervangskolen har ikke villet kommentere saka i mediene.

Les:

https://www.folkeskolen.dk/1879413/laerere-paa-aarhusiansk-successkole-vi-blev-presset-til-at-fuske-

https://www.folkeskolen.dk/1879445/minister-beder-aarhus-kommune-om-redegoerelse

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid - Folkeskolen.dk

Glansen går af successkole - Folkeskolen.dk

Lærere: Ledelsen styrer via frygt og belønning - Folkeskolen.dk

Lærer: Ledelsen belønnede fifleri med gavekort - Folkeskolen.dk

Powered by Labrador CMS