NLA Høgskolen – et vandrende paradoks

Debatt: – Det er på høy tid at NLA Høgskolen tar et dypdykk i eget verdigrunnlag.

Publisert Sist oppdatert

NLA Høgskolen har et verdidokument som i flere år har fått studenter, lærere og fagforeninger til å rynke på nesen. Verdidokumentet har vært kritisert i mediene over flere år. Siden november har kritikken tatt seg opp.

Våren 2020 reviderte høyskolen sitt verdidokument, men valgte likevel å beholde setningen som sier: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjon NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

Mot slutten av 2021 understreket rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal til Dagens Næringsliv at høyskolen ikke har planer om å revidere verdidokumentet med det første. Nå har det gått litt tid, og jeg anmoder Sødal på det sterkeste å ta et oppgjør med verdidokumentet.

Det er et vandrende paradoks at høyskolen blant annet tilbyr årsstudium i interkulturell kompetanse; en kompetanse som etter høyskolens beskrivelser skal «gi grunnlag til å møte mangfoldet på en god måte.» Samtidig sier verdidokumentet at heterofilt samliv både skal være normen og det som anses som etisk riktig. Det er nærliggende å stille spørsmålstegn ved hvordan høyskolen underviser om møte med mangfoldet, med sitt ekskluderende verdidokument.

Høyskolen utdanner også lærere. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har gjentatte ganger ytret seg kritisk til verdidokumentet, og invitert høyskolen til dialog for å sikre en inkluderende lærerutdanning som var avstand fra diskriminering. Dette har de synliggjort gjennom sin «Plass til alle»-kampanje.

I fjor kunne vi lese at flere praksisplasser trakk seg fra samarbeidsavtaler med NLA Høgskolen som en direkte konsekvens av verdidokumentet. Partiet Rødt har nylig også foreslått i sitt alternative statsbudsjett å kutte all støtte høyskolen på bakgrunn av verdidokumentet.

Jeg er lei av å høre hovedargumentet om religionsfrihet. Religionsfriheten i seg selv er ikke problemet. Religionsfriheten står sterkt, og slik skal det være.

Problemene oppstår når undervisere sier opp på grunnlag av verdidokumentet, og studenter gir sterkt utrykk for at verdidokumentet er ubehagelig. De oppstår når NLA Høgskolen møter opprørte og skuffede studenter og ansatte med en kald skulder. De oppstår ikke minst ved signalene som sendes til studentene, minoritetsgrupper og lærerstanden.

Nå er det på høy tid at NLA Høgskolen tar et dypdykk i eget verdigrunnlag.

Les også: NLA Høgskolen bør ikke få lov til å utdanne lærere med sitt nåværende verdidokument

Powered by Labrador CMS