NLA Høgskolen bør ikke få lov til å utdanne lærere med sitt nåværende verdidokument

Debatt: Nå må regjeringen våkne!

Publisert Sist oppdatert

For kort tid siden var det så utrygt å være skeiv i Norge at alle arrangementer kledd i regnbuens farger ble rådet avlyst av politiet. Det finnes mennesker som dreper fordi de mener at skeive mennesker ikke bør eksistere. Dette er ekstremt og farlig.

Selv etter en masseskyting siktet mot det skeive miljøet, som tok livet av to mennesker og skadet mange flere, er det fortsatt stor debatt om Pride, legning og kjønnsmangfold i barnehage og skole.

Les også: Osloskolen trenger Pride mer enn noen gang

Vi, som fremtidens lærere, er avgjørende for det mangfoldige fellesskapet. Da er lærerutdanningene våre, og de verdiene den baseres på også helt avgjørende. Vi har i dag en lærerutdanningsinstitusjon som i sitt verdigrunnlag skriver at «ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.» Likevel mottar NLA Høgskolen 250 millioner kroner over i statsbudsjettet i året for å blant annet utdanne fremtidens lærere. Slik kan vi ikke ha det.

Nå må politikere og storsamfunn våkne.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har allerede vært svært aktiv i debatten om å forby konverteringsterapi, men vi er ikke i mål med kampen for likestilling før alle mørke kroker i landet er blitt åpne og inkluderende. Høyere utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe, synes du det er greit at en av landets lærerutdanningsinstitusjoner diskriminerer mot andre familiesammensetninger enn den mellom mann og kvinne i sitt verdigrunnlag?

Les også: Kjære rektor, 25. juni forplikter, og her er noe av hva du må gjøre

I lovverket for skolen og barnehagen er det bestemt at disse skal fremme likestilling, solidaritet og likeverd, samtidig som de skal motarbeide alle former for diskriminering. Holdninger NLA-høgskolen viser gjennom sitt verdidokument har dermed ingen plass i utdanningen av fremtidens lærere.

Konsekvensen av slike holdninger er et samfunn der skeive ikke føler seg trygge, der Pride ikke kan feires, og der debattklimaet er hardere enn noen gang.

Vi må vi sørge for at fremtidens lærere er rustet til å nettopp utføre barnehagen og skolens samfunnsmandat. Vi kan ikke tillate at diskriminerende holdninger videreføres til eller forsterkes hos fremtidens lærere. NLA-høgskolen bør ikke kunne få lov til å utdanne lærere med sitt nåværende verdidokument.

Nå må regjeringen våkne.

Powered by Labrador CMS