Osloskolen trenger Pride mer enn noen gang

Debatt: Osloskolen må møte angrepet med et enda større fokus på åpenhet og mangfold.

Publisert Sist oppdatert

På lørdag 25 mai skulle vi gått sammen i parade og feiret mangfold, likeverd og retten til å elske den man vil. I stedet henger det nå et mørkt slør over Oslo etter terrorangrepet mot mennesker som feiret kjærligheten. Nå føler mange barn og unge i Oslo utrygghet. Osloskolen må møte angrepet med et enda større fokus på åpenhet og mangfold.

I hele juni har regnbueflagget vaiet på skoler over hele byen. I tillegg skulle Osloskolen i år, for første gang, gå under egen parole i Pride-paraden. Dette var et viktig steg for å vise at det er plass til alle i skolen, og at Osloskolen heier på mangfold. Men det skapte også reaksjoner og debatt. Enkelte skoler har også opplevd at regnbueflagget har blitt revet ned.

Etter det brutale terrorangrepet kan det ikke lenger være tvil: Osloskolen trenger Pride mer enn noen gang.

Les også: Kjære rektor, 25. juni forplikter, og her er noe av hva du må gjøre

Undervisningen i skolen må reflektere mangfoldet blant elevene. Blant barn og unge er det, som i alle andre deler av befolkningen, et stort mangfold av kjønnsidentiteter og seksuelle legninger. Elevene vokser også opp i en rekke forskjellige familieformer. Mangfoldet er en naturlig og selvsagt del av deres hverdag. Det er ikke noe de verken skal eller bør skjermes fra i undervisningen på skolen.

Alle elever skal være inkludert, og alle er likeverdige. For å få til dette må lærerne snakke om det som gjør oss forskjellige, og lære elevene at det nettopp mangfold er vår fremste styrke. Skolen må derfor anerkjenne det som gjør oss forskjellige.

Les også: Inkluderingsarbeidet utfordres etter terroren i Oslo sentrum

Undervisning om kjønnsmangfold treffer midt i kjernen av mandatet til Osloskolen. Opplæringsloven er tydelig på at ingen elever skal bli diskriminert, noe som krever at skolen skaper rom for å reflektere over temaer knyttet til kjønn, kropp, likestilling, seksualitet og identitet. Gjennom undervisningen i kjønn- og seksualitetsmangfold lærer barn og unge å kommunisere omkring egne og andre følelser og grenser. Økt kunnskap skaper åpenhet og toleranse, og bidrar til å motvirke skam, diskriminering og utenforskap.

Jeg er imponert over den fantastiske jobben som blir gjort i Osloskolen for å legge til rette for mangfold. Oslo Sommerskole fortjener denne nå en spesiell ros for å være klare med en veileder for hvordan de skal snakke med barn om hendelsen, allerede mandagen etter angrepet. Arbeidet med mangfold og integrering i skolene skal fortsettes og styrkes i tiden som kommer. Det er ikke rom for tvil: i Osloskolen er det plass til alle typer kjærlighet

Powered by Labrador CMS