Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V) vil at Saers skal få erstatning, men kritiserer Høyers forslag.

Til tross for flertall i bystyret for å gi Clemens Saers erstatning, vil Hallstein Bjercke (V) at saken utsettes

Høyres forslag om å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers erstatning kunne blitt vedtatt i bystyret onsdag. Men Venstre setter en stopper for det. – Politisk uklokt, mener advokat John Christian Elden.

Publisert Sist oppdatert

Høyres forslag om å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers en billighetserstatning på 350.000 kroner, samt en unnskyldning for behandlingen han har fått av Oslo kommune, er satt opp som sak i bystyremøtet onsdag.

Billighetserstatning kan politikere vedta å gi til enkeltpersoner som har lidd et økonomisk tap, men der det ikke er mulig å få erstatning direkte gjennom lover og regler.

Siden Rødt støtter opposisjonspartiene, kunne Saers bli tilkjent erstatning i bystyremøtet onsdag. Men nå har Venstres Hallstein Bjercke bestemt seg for at han ikke støtter Høyres forslag.

Bjercke kaller Høyres forslag useriøst og mener saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig. Han foreslår å utsette behandlingen til over nyttår og mener det vil sikre at byrådet gjør det som er nødvendig for å løse saken.

Høyre vil ha en avslutning av saken

Men forslagsstiller Mehmet Kaan Inan (H) føler seg ikke overbevist om at byrådet kommer til å løse saken. Han er utålmodig og sier Saers-saken nå bør få en avslutning i bystyret.

– Det at byrådet ikke har løst saken på åtte år, gjør at jeg har sett det som min plikt som folkevalgt å forsøke å komme til bunns i den. Det var også bakgrunnen for at jeg i høst stilte flere spørsmål til byråd for oppvekst og kunnskap om saken. Svarene jeg fikk 24. oktober, viser at bystyret ikke ble tilstrekkelig opplyst om saken, sier Inan.

I svaret fra byråden går det fram at Saers ble tilbudt 150.000 kroner mot at han sluttet i jobben som lærer ved Oslo Handelsgymnasium. Det forsøket på å komme fram til en minnelig ordning med Saers mener Inan har bidratt til å svekke kommunens omdømme som arbeidsgiver.

Saers-saken

  • Clemens Sars gikk i 2018 til sak mot Oslo kommune, og krevde en oppreisning på 250.000 kroner.
  • I dommen fra Oslo tingrett, 13. april 2018, ble Oslo kommune frifunnet for å ha utvist «grov uaktsomhet i skadeerstatningslovens forstand» og Saers ble idømt saksomkostninger.
  • Saers anket til Borgarting lagmannsrett. Der ble anken forkastet 2. desember 2019.
  • Deretter forsøkte Saers å få saken sin behandlet i Høyesterett, men det avslo ankeutvalget 17. mars 2020.
  • I tillegg ble Saers-saken begjært gjenåpnet i Gulating lagmannsrett i mai 2020, med påberopt nye bevis, men saken ble igjen avvist.
  • Den 15. desember 2021 skal saken om billighetserstatning til Clemens Saers opp i Oslo bystyre

– Elden mener Venstre bør tenke seg om

Også advokat John Christian Elden er kritisk til at Venstre nå vil utsette saken:

– Det vil være svært politisk uklokt av Venstre å markere seg som fiende av menneskerettighetene i en sak som nå kan få en Salomonisk løsning etter godt arbeide fra opposisjonen i bystyret. De bør tenke seg svært nøye om, skriver Elden i en epost til Utdanningsnytt.

Elden forsøkte å få Saers-saken gjenopptatt i Gulating lagmannsrett i 2020. Han prøvde også å få saken behandlet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men begge steder ble den avvist.

Det Bjercke nå ønsker, er at Saers-saken behandles i Finansutvalget på bakgrunn av et forslag fremmet av Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB). Også det forslaget innebærer et krav om erstatning til Saers og en unnskyldning fra Oslo kommune.

Forslaget fra FNB ble sendt fire dager etter at Inan fikk svar på sine spørsmål fra byråd Sunniva Eidsvoll Holmås (SV). Revil fremmet et lignende forslag i 2019, men da fikk det ikke flertall.

– Overrasket

Inan er overrasket over kritikken fra Bjercke:

– Jeg oppfattet at det var full enighet i Kultur- og utdanningsutvalgets møte i november om å sende over Høyes forslag til bystyret. Bjercke brukte sin dobbeltstemme på å få det vedtatt, sier han.

Da forslaget fra Høyre om å sende saken til bystyret var oppe i Forretningsutvalget mandag denne uken, fikk Høyre støtte fra kommuneadministrasjonen til at Kultur- og utdanningsutvalget har full anledning til å oversende saken til behandling i bystyret.

Andreas Halse (Ap) leder i Forretningsutvalget og ordfører Marianne Borgen (SV) sa begge at de ønsker at saken utsettes til over nyttår. Halse la til at han mener Saers-saken bør behandles i et lukket møte i Finansutvalget, siden det er snakk om en personalsak som omhandler Oslo kommune som arbeidsgiver.

– Venstre har ikke snudd

Utdanning har spurt Hallstein Bjercke, som sitter i Kultur- og utdanningsutvalget, om bakgrunnen for at Venstre har bestemt seg for å stemme nei til Høyres forslag onsdag.

– I et møte i Kultur- og utdanningskomiteen i november brukte du din dobbeltstemme som leder til støtte for å få Saers-saken behandlet i bystyret. Hvorfor har Venstre snudd nå?

- Venstre har ikke snudd. Vi mener at Clemens Saers-saken er alvorlig og at den burde vært løst for lenge siden. Saers har vært utsatt for et svært alvorlig forhold på jobb i Oslo kommune, og oppfølgingen han har fått i etterkant av voldshendelsen, og måten han er blitt behandlet på av Oslo kommune, er vi i Venstre slett ikke tilfredse med, sier Bjercke.

Beskylder Høyre for kuppforsøk

– Men hvorfor støtter dere ikke da Høyres forslag til vedtak i bystyret?

– Vi mener Høyre har forsøkt å kuppe saken ved å foreslå hastebehandling i bystyret av et notat på noen få linjer. Det er useriøst, hevder han.

Bjercke viser til at saken innebærer at bystyremedlemmene må gå inn i en enkeltsak, noe bystyret i utgangspunktet ikke gjør.

– I tillegg er dette en enkeltsak som handler om kommunens arbeidsgiveransvar, noe som heller ikke er bystyrets anliggende. Slike saker behandles vanligvis i Finansutvalget. Dit er saken oversendt fra Kultur- og utdanningsutvalget og den bør behandles der, sier han.

Forlanger at FNBs forslag behandles

Bjercke reagerer også på at Høyre har foreslått en konkret sum i erstatning til Saers, uten at det verken er redegjort for hvorfor dette er et riktig nivå, hvordan man ser for seg inndekningen eller om bystyret i det hele tatt har anledning til å gjøre et slikt vedtak.

– Jeg vil advare mot denne formen for saksbehandling. Venstre er i alle fall ikke beredt til å støtte et slikt forslag på to dagers varsel, sier Bjercke.

Bjercke mener forslaget fra representanten Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til bompenger er i tråd med bystyrets ordinære saksbehandlingspraksis. Derfor vil Venstre heller støtte det.

Tetzschner mener Saers vil få erstatning

Utdanningsnytt har også spurt Høyre-politiker og vararepresentant til Stortinget Michael Tetzschner hva mener om Venstres forslag til utsettelse. Han tok opp Saers-saken og problemene med vold mot lærere i Stortinget i januar 2021.

– Så lenge Saers-saken er vedtatt behandlet i bystyret og satt på sakskartet, så må bystyret behandle den. Det er nå klart at et flertall i bystyret støtter at Saers gis en billighetserstatning. Da er jeg ikke så bekymret for at saken utsettes til rett over nyttår, sier han.

– Du frykter ikke at det å behandle saken i et lukket møte i Finansutvalget, kan føre til manglende innsyn og åpenhet?

– Så lenge saken er vedtatt behandlet i bystyret, så må den tilbake dit, så da frykter jeg ikke at det kommer til å skje, sier Tetzschner.

Frykter ikke presedens

Høyre foreslår å gi Saers en billighetserstatning. Men FNB har foreslått at Saers også gis oppreisning og midler til dekning av saksomkostninger. Det vil innebære en høyere sum.

– Andreas Halse fra Arbeiderpartiet sa i møtet i Forretningsutvalget at byrådet er usikre på om utbetaling av erstatning til Saers kan skape presedens i andre saker. Hva mener du om det?

– En billighetserstatning kan omfatte alle former for økonomisk tap. Hvis politikerne vedtar å gi Saers billighetserstatning i denne enkeltsaken, vil det ikke skape noen presedens. Men en utsettelse av behandlingen i bystyret kan føre til at politikerne går inn for en høyere erstatningssum enn det Høyre har foreslått, noe som er i tråd med forslaget til Bjørn Revil fra FNB. Men det er jo ikke sikkert at et høyere erstatningsbeløp blir vedtatt, sier Tetzschner.

– Hvis saken nå vedtas tilbakesendt til Finansutvalget, vil den da kunne ende i de lukkede rom?

– Jeg er ikke bekymret for det. Noen vil kanskje mene at det er bedre for Saers å ta imot de 350.000 nå, fordi en fugl i hånden er bedre enn ti på taket. Etter min mening bør Saers ta det med ro og tenke at det uansett er flertall i bystyret for å gi ham erstatning. Men det at byrådet ennå ikke har klart å løse saken selv, det vitner om ansvarsfraskrivelse, sier han.

Powered by Labrador CMS