– Noen foreldre påstår at de har klart seg rimelig godt uten å skjønne matematikk. Men den tid er nok forbi, skriver realfagslærer Bjørnar S. Pedersen.
– Noen foreldre påstår at de har klart seg rimelig godt uten å skjønne matematikk. Men den tid er nok forbi, skriver realfagslærer Bjørnar S. Pedersen.

Manglende kunnskaper i matematikk begrenser utdanningsmulighetene

Debatt: lnnsatsen i matematikk må settes inn tidlig. Det er i hvert fall ikke godt nok å vente til slutten av ungdomsskolen.

Publisert

Hvor viktig er det at barnet ditt forstår matematikk? Noen foreldre påstår at de har klart seg rimelig godt uten å skjønne faget. Men den tid er nok forbi.

Manglende forståelse for faget kan gi mange ulemper, for eksempel dårlig selvtillit, problemer med personlig økonomi og begrensede jobbmuligheter. Men en annen stor ulempe er trolig mer skjult for de fleste. Med manglende matematikk-kunnskaper vil du få store begrensinger i utdanningssystemet – særlig på videregående skole og i høyere utdanning. For å komme inn på studier til lege, sivilingeniør, arkitekt etc. kreves det at du har hatt den mest vanskelige matematikken i tre år på videregående skole, og at du har fått en meget god karakter. For å klare det, tilsier mine erfaringer at du bør ha minst en solid femmer fra ungdomsskolen. Du kan jo klare det med dårligere utgangspunkt også, men da blir det i beste fall svært slitsomt.

Hva hvis du har planer om «vanlige» studier som lærer, sykepleier, IKT, vernepleier eller lignende? Da kan du ta en enklere matematikk over to år på vgs. Fra ungdomsskolen bør du ha minst treer, helst firer. Med lavere karakter kan du også klare deg, men som nevnt over – det blir i beste fall et slit. Noen retninger på yrkesfag, for eksempel elektriker, vil også være svært vanskelig med lavere karakter enn en treer fra ungdomsskolen.

Men hvis du har karakteren 1 eller 2 i matematikk fra ungdomsskolen? Mange retninger på yrkesfag som helse og omsorg, frisør etc. har du gode sjanser for å klare likevel.

Noen foreldre påstår at de har klart seg rimelig godt uten å skjønne faget. Men den tid er nok forbi.

På nesten alle «vanlige» studier (høgskole/universitet) vil det være et lite matematikk-kurs som du må bestå. Studenter som forstår lite matematikk på videregående, vil da ofte måtte bruke så mye tid og krefter på matematikken at hovedfagene nedprioriteres. Jeg har sett tilfeller der hele studieløpet har krasjet på grunn av det lille matematikk-kurset som ble den store elefanten.

Merk at dette ikke er absolutte tall. I noen tilfeller kan du klare deg med dårligere grunnlag enn anbefalt her, andre ganger kan gode karakterer ikke være nok, gjerne på grunn av manglende arbeidsdisiplin.

Siden matematikk i stor grad bygger på tidligere kunnskaper i faget, må innsatsen settes inn svært tidlig. Det er i hvert fall ikke godt nok å vente til slutten av ungdomsskolen.

Powered by Labrador CMS