Eivor Evenrud i Rødt og Mehmet Kaan Inan i Høyre er enige om å ta opp Saers-saken på nytt.
Eivor Evenrud i Rødt og Mehmet Kaan Inan i Høyre er enige om å ta opp Saers-saken på nytt.

Høyre og Rødt enige om at Saers-saken må behandles på nytt i bystyret

Høyre og Rødt er blitt enige om at Saers-saken fortjener ny behandling i bystyret i Oslo. Derfor fremmer de sak i Kultur- og utdanningsutvalget 17. november. Blir det enighet, kan den voldsutsatte læreren Clemens Sars endelig få erstatning.

Publisert Sist oppdatert

– Høyre og Rødt er ganske uenige om politikk, men vi er enige om at lærere i Osloskolen skal føle seg trygge på jobb og at skolen skal være fri for vold og trusler, sier Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan til Utdanningsnytt.

Inan og Eivor Evenrud fra Rødt, som er leder for Kultur og utdanningsutvalget i Oslo kommune, står sammen om at saken til den voldsutsatte læreren Clemens Saers må opp på nytt. Årsaken er, sier Inan, at de fikk mangelfull informasjon fra byrådet da saken ble behandlet i 2020.

Vi kunne ønske at byrådet hadde grepet inn og ordnet opp i dette tidligere. Men siden det ikke har skjedd, må vi ansvarlige partier i bystyret nå håndtere dette og få ordnet opp. Denne gangen må vi til bunns i saken. For ingen lærere skal oppleve vold og trusler på jobb, sier Inan.

Svar fra ny byråd ga nye opplysninger

Inan sendte 27. september inn seks spørsmål til skolebyråden. Da svarene kom fra fersk byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) den 22. oktober, kom det fram nye opplysninger i saken.

I svaret fra Eidsvoll står det at lærer Clemens Saers hadde blitt tilbudt en «minnelig ordning» i et rettsforhandlingsmøte i 2018. Den «minnelige ordningen» gikk ut på at Saers skulle få 150.000 kroner av Oslo kommune mot at han gikk med på å forlate jobben som lærer ved Oslo handelsgymnasium. Saers takket nei til tilbudet og valgte i stedet å forfølge saken videre i rettssystemet.

Saers-saken

  • Clemens Sars gikk i 2018 til sak mot Oslo kommune, og krevde en oppreisning på 250.000 kroner.
  • I dommen fra Oslo tingrett, 13. april 2018, ble Oslo kommune frifunnet for å ha utvist «grov uaktsomhet i skadeerstatningslovens forstand» og Saers ble idømt saksomkostninger.
  • Saers anket til Borgarting lagmannsrett. Der ble anken forkastet 2. desember 2019.
  • Deretter forsøkte Saers å få saken sin behandlet i Høyesterett, men det avslo ankeutvalget 17. mars 2020.
  • I tillegg ble Saers-saken begjært gjenåpnet i Gulating lagmannsrett i mai 2020, med påberopt nye bevis, men saken ble igjen avvist.

Inan sa søndag til Utdanningsnytt at han mener Saers fikk et skambud. Han mener dessuten at den «minnelige ordningen» Saers ble tilbudt fra Oslo kommune har bidratt til å svekke kommunens omdømme som arbeidsgiver.

Rødt støtter at saken fremmes på nytt

Eivor Evenrud fra Rødt viser også til det tidligere ukjente notatet fra byrådet.

– Det er nå kommet fram informasjon som bystyremedlemmene ikke har fått i like detaljert form tidligere. Derfor er det nå et ønske fra flere om å sette dette notatet opp som egen sak på Kultur- og utdanningsutvalgets neste møte 17. november, sier Evenrud til Utdanningsnytt.

FNB vil også ha saken opp på nytt

Også bystyremedlem Bjørn Revil, fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) vil ha opp Saers-saken på nytt i bystyret. Revil satt tidligere i Kultur- og utdanningsutvalget, men flyttet nylig over til Finansutvalget.

– Jeg sendte onsdag 27. oktober inn et privat forslag der jeg ber byrådet beklage at Saers ble utsatt for en alvorlig voldshandling. I tillegg foreslår FNB at kommunen frafaller alle økonomiske krav mot Saers og at han tilkjennes en oppreisningserstatning på 250.000 kroner, sier Revil.

Han legger til at det private forslaget er sendt til alle gruppelederne i kommunen.

– Mitt håp er at vi nå klarer å få til et bredt politisk flertall for å gi Saers erstatning.

FNB leverte privat forslag også i 2019

Bjørn Revil fremmet også i 2019 et privat forslag i bystyret der han ber «Oslo kommune beklage overfor Saers at han ble utsatt for en alvorlig voldshandling i forbindelse med at han utførte sitt arbeid som lærer.» I samme forslag ba Revil om at begge parters saksomkostninger ble dekket av Oslo kommune i sin helhet.

Men forslaget ble forkastet da det ble stemt over i 2020.

Det bystyret i stedet valgte å stemme for enstemmig, var et forslag fra Maren Rismyhr i Rødt. Der står det: «Bystyret ber byrådet legge fram en sak med tiltak for å stoppe volden i Osloskolen.»

Mener kommunen må være villig til å beklage

I sitt nye forslag til bystyret skriver Revil: «Oslo kommune skal være et trygt arbeidssted. Da er det viktig at kommunen er villig til å beklage når det skjer feilvurderinger og å erstatte tapene for ansatte både økonomisk og sosialt når de, uten egen skyld, blir rammet av voldshandlinger.»

– Saers burde fått oppreisning og erstatning umiddelbart. Da hadde han sluppet å gå gjennom flere rettsprosesser, sier Revil.

Siden det ikke er mulig å fremme samme forslag i bystyret to ganger, har Revil endret noe på forslaget han fremmet på vegne av FNB i 2019.

– Forslaget mitt gir kommunen mulighet til å rydde opp i en sak som har kommet skjevt ut, samt styrke kommunenes omdømme som arbeidsgiver. Saken trenger en avslutning nå, sier han.

Har ikke nådd fram tidligere

Lærer Clemens Saers ble i 2014 utsatt for et voldelig angrep fra en elev mens han utførte sin jobb som lærer ved Oslo handelsgymnasium. Så langt har Saers ikke lyktes med å få økonomisk erstatning og oppreisning fra kommunen.

Selv mener Saers at han heller ikke har fått noen unnskyldning fra sin arbeidsgiver, Oslo kommune.

Powered by Labrador CMS