Vi trenger en nasjonal ordning for analyse og risikovurdering av digitale verktøy og læremidler i skolen

Årsmøteresolusjon fra Utdanningsforbundet Bergen

Publisert

Følgende resolusjon ble vedtatt på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 23. - 24. mars 2023:

Vi trenger en nasjonal ordning for analyse og risikovurdering av digitale verktøy og læremidler i skolen

Bruk av digital teknologi i skolen medfører en rekke utfordringer, blant annet når det gjelder elevenes personvern. Dagens praksis innebærer at digitale verktøy og læremidler skal analyseres og gdpr-godkjennes av den enkelte skoleeier. Dette medfører ulik praksis, alt etter hvilken kommune eleven er bosatt i.

Personvernvurderinger knyttet til det digitale feltet har ført til at Bergen kommune som skoleeier har vært nødt til å bruke uforholdsmessig mye tid og store ressurser på risikoanalyser og databehandleravtaler gjennom flere år. Konsekvensen av dette er at lærernes rammevilkår for å utvikle god digital pedagogikk har vært og er svært mangelfulle.

Etter vår oppfatning er lærerne derfor ikke gitt gode nok forutsetninger til å oppfylle kravene i læreplanverket for å utvikle elevenes digitale kompetanse som en grunnleggende ferdighet. Det fører også til utfordringer med å nå de ulike kompetansemålene knyttet til digital kompetanse i fagene.

Det er problematisk at bruken av og tilgangen på digitale verktøy og læremidler i skolen skal avhenge av forhandlingsevne, kapasitet og vilje i den enkelte kommune. Dette har stor innvirkning på skolens innhold, rettigheter og muligheter for elevene. I tillegg påvirkes lærernes arbeidsvilkår i stor grad.

Utdanningsforbundet Bergen mener derfor at:

  • Det haster å få på plass en nasjonal ordning for analyse og risikovurdering av avtaler med større leverandører av digitale tjenester til skolene, for å sikre lik praksis i hele landet.
  • Utdanningsdirektoratet bør, fordi mange av de aktuelle aktørene er globale, undersøke muligheten for å engasjere seg i europeiske initiativ for trygge digitale pedagogiske plattformer og løsninger.
Powered by Labrador CMS