Ingen voldshendelser mot ansatt i Bergen er politianmeldt på tre år

– Det betyr ikke at politiet ikke har vært involvert i saker med elever i Bergen, sier skolebyråd Linn Katrin Pilskog.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen fra skolebyråden i Bergen kommer etter at Rødt-representant Odd Arild Viste ba kommunen om å redegjøre for bruk av politianmeldelse som verktøy mot vold og trusler i skolen i kommunen.

Han ba også om svar på om byråden vil revurdere om anmeldelse kan være et av flere virkemidler mot alvorlige tilfeller av vold og trusler i skolen, og skolene har en egen politikontakt. Bakgrunnen for henvendelsen er en artikkel i Bergens Tidende 3. mai hvor det står at Oslo kommune anmelder vold og trusler mot lærere, mens man i Bergen ikke går til politiet.

Pilskog svarer at både elever og ansatte skal tas vare på, og at vold og trusler kan være smerteuttrykk, «og det er derfor avgjørende å forstå hvorfor det oppstår».

I kommunens beredskapsplan er det et aksjonskort for behandling av «Alvorlig vold eller trusler mot elev eller ansatt». Her står det at det er rektor, eller stedfortreder, som skal varsle politiet ved akutte hendelser der elever eller ansatte har blitt utsatt for alvorlig vold eller trusler. Det står også at ved svært unge gjerningspersoner, skal en vurdere om politiet er riktig instans til å håndtere hendelsen.

LES: – Lærarar får livsfarlege råd

Bergen kommune har prosedyre for politianmeldelse av uønskede hendelser av alvorlig karakter og en prosedyre om saksbehandling ved politianmeldelse. Leder har ansvar for å skaffe oversikt og vurdere om det er grunnlag for å løfte aktuelle saker i linjen, men det er kommunaldirektør som har myndighet til å anmelde straffbare forhold begått overfor ansatte.

– De siste tre årene er ingen voldshendelser mot ansatt i en kommunal skole i Bergen politianmeldt. Det betyr ikke at politiet ikke har vært involvert i vurdering av reaksjoner og/eller samtale og oppfølging av elever, skriver byråden i sitt svar.

Barnevern

Alle skoler i Bergen har en politikontakt, og disse involveres i denne type saker uten at det nødvendigvis fører til en anmeldelse. Skolene melder om et godt samarbeid med politiet i slike saker.

LES: – Elevenes handlinger må få konsekvenser

Videre heter det i svaret at til denne vurderingen kommer også at den som utøver vold eller trusler i de fleste tilfeller er under kriminell lavalder.

«Det innebærer at det ikke vil bli noen rettslig prosess. Straffesaker hvor gjerningspersonen er under 15 år kan politiet etterforske sakene, innkalle barn og foreldrene til bekymringssamtale og eventuelt overføre den enkelte sak til barnevernet».

Byråden sier det er viktig at rektor i det enkelte tilfelle gjør en konkret vurdering av hvilke reaksjoner som hjelper både den enkelte ansatte og elev, samt skole- og arbeidsmiljøet på kort og lang sikt.

– Det er viktig at ledelsen ved skolene følger opp sine ansatte tett dersom de blir utsatt for vold eller trusler, for eksempel med tilbud om samtaler og med støtte av bedriftshelsetjenesten. Ved alvorlige hendelser vil også kriseledelsen organisere nødvendig oppfølging av de involverte, sier hun.

Tas på alvor

Viste i Rødt svarer at han er fornøyd med at skolene har en politikontakt også i Bergen, og at svaret ikke helt lukker muligheten for å bruke anmeldelse som virkemiddel.

– Det viktigste mener jeg imidlertid er at skolen selv har nok ressurser til å følge opp alle elever på en god måte, at lærerne får opplæring i å håndtere vanskelige situasjoner, og at politiet er involvert i de mest alvorlige sakene. Jeg tror ikke anmeldelse i seg selv løser noen problemer, men at det viktig å markere at saken tas på alvor, både overfor den som har gjort noe og overfor den som er blitt utsatt for noe, sier han til utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS