– Vi ser at flere kommuner allerede fyller kravene i bemanningsnormen fordi de har prioritert å satse på barnehage og skole. Og så ser vi kommuner som ikke oppfyller normen, og ønsker mer ressurser, men som går med flere millioner i overskudd, sier Høyres Kent Gudmundsen. Arkivfoto: Utdanning
– Vi ser at flere kommuner allerede fyller kravene i bemanningsnormen fordi de har prioritert å satse på barnehage og skole. Og så ser vi kommuner som ikke oppfyller normen, og ønsker mer ressurser, men som går med flere millioner i overskudd, sier Høyres Kent Gudmundsen. Arkivfoto: Utdanning

Bemanningsnormen i barnehagene: - Kommunene som vil, får det til, mener Høyre-politiker

Regjeringspartiene og KrF er enige om ny bemanningsnorm for barnehager. Kommunene må få til dette uten ekstra penger. – Handler om prioriteringer, ifølge Høyre.

– Kommunene har pengene, men må prioritere ressursene sine, sier første nestleder i utdannings- og forskningskomiteen Kent Gudmundsen (H) til NTB.

Bemanningsnormen for barnehagene går ut på at det maks skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen. Det er imidlertid ikke satt av penger i revidert statsbudsjett til å gjennomføre tiltakene. Kommunene som vil, får det til, mener Gudmundsen.

– Vi ser at flere kommuner allerede fyller kravene i bemanningsnormen fordi de har prioritert å satse på barnehage og skole. Og så ser vi kommuner som ikke oppfyller normen, og ønsker mer ressurser, men som går med flere millioner i overskudd, sier Gudmundsen.

 

 

Ikke satt av penger

Barnehageansatte og foreldre over hele landet har lenge ført et opprør mot regjeringens planlagte bemanningsnorm, og i forrige uke skrev over 100 ordførere fra Arbeiderparti-kommuner under på et opprop adressert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Der krever ordførerne fullfinansiering av den nye ordningen, og skriver at den truer målet om full barnehagedekning.

– Det er hårreisende at regjeringen tror dette lar seg gjøre uten å gi mer penger til kommunene. Hva skal vi kutte for å råd til dette? Lærere? Sykepleiere på sykehjem? spurte byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup i et intervju med   Dagsavisen.

Gudmundsen mener imidlertid at endringene har vært varslet lenge, og sier finansieringen av normen er i tråd med hvordan lignende tiltak har blitt finansiert tidligere. Han sier bemanningsnormen tilsvarer det som ble foreslått i 2013 under Stoltenberg-regjeringen.

 

Overgangsperiode

Partiene har likevel forståelse for at det kan ta tid for barnehageeiere å tilpasse seg den nye loven. Loven trer i kraft 1. august 2018 slik som tidligere varslet, men med en overgangsperiode fram til 1. august 2019 slik at alle barnehageeiere skal få anledning til å tilpasse seg de nye kravene.

Gudmundsen understreker at den nye normen er minimumsgrensen for bemanning og at den enkelte barnehageeier har ansvar for å sikre en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden.

Barnehagene som ikke klarer å fylle kravene til bemanning, må i verste fall stenge driften.

– Men det finnes mulighet for unntak i særlige tilfeller, men hovedregelen er at bemanningen innføres fra 1. august 2019 sier Gudmundsen.

(©NTB)