Stortinget har bestemt at det skal være maksimalt tre barn under 3 år per voksen og maksimalt seks barn over 3 år per voksen. Kravene innføres 1. august, og barnehagene har fått ett år på å innfri kravet. Ill.foto: Paal Svendsen
Stortinget har bestemt at det skal være maksimalt tre barn under 3 år per voksen og maksimalt seks barn over 3 år per voksen. Kravene innføres 1. august, og barnehagene har fått ett år på å innfri kravet. Ill.foto: Paal Svendsen

2.300 barnehager mangler nok ansatte

Nesten halvparten av norske barnehager mangler nok bemanning. Om en drøy måned innføres nye krav om hvor mange voksne det skal være per barn.

De store byene og de største private barnehagekjedene ligger dårligst an, viser en gjennomgang av situasjonen gjort av Utdanningsdirektoratet basert på tall hentet inn rett før årsskiftet (15.12 2017).

Det er i overkant av 5200 ordinære private og kommunale barnehager i Norge.

– I gang

– Det er sannsynlig at mange barnehager er i god gang med å rekruttere nye ansatte, men det er samtidig vanskelig for oss å spekulere på om tallene har endret seg det siste halvåret, sier Irene Hilleren, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Stortinget har bestemt at det skal være maksimalt tre barn under 3 år per voksen og maksimalt seks barn over 3 år per voksen. Kravene innføres 1. august, og barnehagene har fått ett år på å innfri kravet. Samtidig innføres også en skjerpet pedagognorm som regulerer hvor mange pedagogfaglige ansatte det skal være per barn.

Private kjeder

Læringsverkstedet, Kanvas, Espira, Fus og Norlandia, som er de største barnehagekjedene, har for få ansatte per barn om man ser på tallene ved årsskiftet.

Private Barnehagers Landsforbund, som organiserer nesten alle norske private barnehager, opplyser at deres medlemmer er i gang med å innfri kravene. Utfordringen for flere er økonomi, og rundt enkelte av de store byene er det mangel på fagutdannede.

– Ja, hvis alt går som vi planlegger, har vi oppfylt pedagognormen og bemanningsnormen i alle våre barnehager når fristen går ut. Helt spesielle grunner kan gi unntak, men de det gjelder, må da søke dispensasjon, sier Arild Osen, administrerende direktør i PBL.

Nyere forskning viser imidlertid at det ikke lenger er så stor mangel på pedagogutdannede som tidligere. Det er noe mangel i Oslo-regionen og Rogaland.

– Men alt tyder på at også disse områdene vil ha tatt igjen etterslepet i 2020, sier Lars Gulbrandsen i Nova.

I dag er det for eksempel i Trondheim et overskudd på fagutdannede med pedagogisk kompetanse.

Bot og straff

Det er fortsatt uvisst hva som skjer med de barnehagene som ikke ansetter nok folk. Kunnskapsdepartementet må sy sammen et forslag til hva slags sanksjoner eller straff man gir barnehagene. Dette må være på plass innen august neste år når fristen går ut. Planen er at et uavhengig tilsyn skal ha ansvar for kontrollen.

Likevel er det i dag ifølge Utdanningsdirektoratet flere barnehager som ikke oppfyller pedagognormen som gjelder allerede, og mange av dem har heller ikke dispensasjon.

SV, Senterpartiet og Rødt er kritiske til at barnehagene kan søke om dispensasjon.

– En slik ordning vil uthule effekten av normen. Til høsten vil SV fremme forslag om en ny og styrket bemanningsnorm, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Liten er bra

Gjennomgangen viser at de små kommunene har i gjennomsnitt færre barn per ansatt enn de større kommunene, men det er stor variasjon innen gruppen. Det viser seg også at de små barnehagene har gjennomgående bedre bemanning enn de store.

Blant de store byene mangler det nok voksne i både private og kommunale barnehager i Drammen, Sandnes, Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Bergen og Fredrikstad. I Oslo er det de private barnehagene som ikke oppfyller.

For å hjelpe til med å fylle opp har Stortinget bevilget 100 millioner kroner som fordeles til kommunene som mangler ansatte i barnehagene. Midlene fordeles med 60 prosent til private og 40 prosent til kommunale barnehager.

(©NTB)